« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - samostatný účetní / samostatná účetní v odboru účetnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_UCT_0102_samostatny.ucetni_VR164-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br> *MHMPXPMM4F45*
MHMPXPMM4F45
<br> Č.j.: MHMP 1869962/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7.září 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> samostatný účetní / samostatná účetní
v odboru účetnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0102)
<br>
Sjednaný druh práce: samostatný účetní / samostatná účetní
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 9,struktura platu: základní plat v 9.PT
(21.710 Kč až 31.820 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
15.910 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • účtování účetních dokladů vztahujících se k výdajům hlavní činnosti a účtům movitého majetku a
finančních investic Magistrátu hl.města Prahy
<br> • vedení evidence o stavu a pohybech uvedeného majetku <,>
• vedení evidence podrozvahových účtů
• podíl na sestavování účetní závěrky za účetní jednotku v oblasti majetku
• kontrola správnosti dispozic před proúčtováním s hlediska dodržení rozpočtové skladby,zajišťuje
<br> odstranění případných nesrovnalostí
• kontrola a doplňování účetnictví o pokladně
• prověřování inventárních soupisů materiálových zásob a movitého majetku Magistrátu hl.města
<br> Prahy
• poskytování podkladů a informací z účetnictví pro potřeby odvětvových odborů a orgánů města
• sestavování podkladů pro daňová hlášení
• poskytování dílčích podkladů pro sestavení statistického výkazu o pohybech movitého majetku
• spolupráce při řešení uživatelských problémů programového vybavení používaného pro zpracování
<br> účetnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7613419

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz