« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace - Pražský inovační institut II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1844212_2023_002.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: Mgr.XXXXX XXXXXXX Č.j.: XXX XXX XXX MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: -/1 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 1671279/2023 04.09.2023 Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.Vážení,hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),obdržel dne 10.8.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“).Podle žádosti požadujete následující informace: „1) Zprávu T.L.o Pražském inovačním institutu (včetně dodatků ke zprávě a všech příloh),kterou dle informací z médií (https://www.e15.cz/domaci/v-prazskem-inovacnim-institutu-chybeji- miliony-selhalo-mesto-i-byvaly-sef-kartous-1399828) „vzalo zastupitelstvo hlavního města na vědomí“.2) Podrobnosti ke vzniklé škodě ve výši 4,5 milionu korun,kterou dle informace z výše odkazovaného článku v E15 („V Pražském inovačním institutu chybějí miliony.Selhalo město i bývalý šéf K.“) bude muset „uhradit město“ – přesné vyčíslení vzniklé škody včetně informace,jakým způsobem,komu a z kterých prostředků bude škoda uhrazena.3) Dále žádám o informaci,zda na základě doposud zjištěných skutečností (audit,veřejnoprávní kontrola a výše uvedená zpráva k Pražskému inovačnímu institutu) oslovil Magistrát hl.m.Prahy místně příslušné pracoviště Finančního úřadu,aby byla zahájena kontrola v Pražském inovačním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor právní podpory Oddělení svobodného přístupu k informacím *MHMPXPML5JXG* MHMPXPML5JXG 2/3 institutu (například kvůli podezření z porušení rozpočtové kázně).Pokud ano,žádám o zaslání výstupů z této kontroly.4) Rovněž žádám o informaci,zda na základě doposud zjištěných skutečností (audit,veřejnoprávní kontrola...
pdf+Zpráva+TL+přijatá+zastupitelstvem+HMP+bez+3+a+4_anonymizovany.pdf
1 z 16
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.5/72 ze dne 22.6.2023
<br>
<br>
<br>
Zpráva z komplexní analýzy stavu
Pražského inovačního institutu,z.ú <.>
<br> pro Zastupitelstvo hl.m.Prahy
21.6.2023
<br> autor: Bc.XXXXX XXXXXXX,ředitel Pražského inovačního institutu,z.ú <.>
<br> předkladatel: RNDr.XXXXXX XXXXX,PhD.<,>
radní hl.m.Prahy pro ICT,Smart City a vědu,výzkum a inovace
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah
1.Základní informace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
2.Personální zajištění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
3.Financování.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
4.Projektová činnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
5.Výstupy kontroly 2020 a 2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 5.1 Shrnutí závěrů ohledně sledovaného období.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
5.2 Nápravná opatření v reakci na kontrolní zprávu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
5.3 P...

Načteno

edesky.cz/d/7609692

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz