« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení Tovačov-Annín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Oznámení o zahájení územního řízení Tovačov-Annín.pdf [2,07 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD TOVAČOV Odbor výstavby,ŽPadopravy
<br> Náměstí 12,751 01 Tovačov
<br> SPIS.ZN.: OV/100/2023/Več Tovačov,dne 30.8.2023 ČJ.: METO 2058/2023 __,„ Čislo dom,VYŘJZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX OBĚCNÍ ÚŘAD X TEL.: XXX XXX XXX OPLOCAÉÝ „ _,Došlo dne: - ico.ČDZÉ Zpra ate! CEZ Distribuce,2.s <.>,_ t (3.lg -' Teplická č.p.874/8 čt L 10 L“ Ukládacízn.405 02 Děčín Pmohy,(57,112 1111/1
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,405 02 Děčín,kterou zastupuje.<.> SB projekt s.r.o <.>,ICO 27767442,Kasárenská č.p.4063/4,695 01 Hodonín
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 1.8.2023 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Tovačov—Annin,obnova vNN,kNN,DTS,PR_3262"
<br> na pozemcích st.p.159/1,159/2,parc.č.634/1,635/1 v katastrálním území Oplocany,st.p.242/1,242/2,242/3,243,244/1,244/2,245/1,245/2,245/4,246/1,246/2,247,248,249,250,251/1,251/2,252/1,252/2,253,254,255,256/1,256/2,257,259,260,261,262,264,265,266,267,268/2,268/3,268/4,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282/1,282/4,288,289,509,511,512,513,514,515,557,645,646,660,675,parc.č.1331,1358/1,1365/1,1371/2,1377/2,1377/6,1379/2,1382/1,1383/3,1384/1,1384/2,1386/1,1387,1388/1,1388/2,1388/3,1389,1391/14,1393/4,1482/1,1483/2,2957/3,2957/6,2957/7,2957/8,2958/1,2958/2,2958/3,2959/1,2959/4,2959/5,2960,2961/1,2961/2,2974/7,3018/2,3019/3,3141/3,3141/4,3168,3260,4027,4028 v katastrálním území Tovačov.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba Obsahuje:
<br> - Jedná se o novou stavbu podzemního kabelového vedení a přípojkových skříní pro napájení města Tovačov — místní části Annín elektrickou energií zdistríbuční sítě ČEZ Distribuce,a.s.Bude provedena výměna trafostanice 22/0,4 kV,která se ocitla na hranici své životnosti,označená PR_3263 za novou jednosloupovou.Přívodní nadzemní vedení VN 22 kV bude Opětovně připojeno do nové DTS ve stávající trase.Tato DTS bude napájet nové kabelové vedení NNk 0,4 kV.Bu...

Načteno

edesky.cz/d/7535176

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz