« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem dne 12.09.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem dne 12.09.2023
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br>
Starosta města zve všechny občany na
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA MĚSTA
<br> BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br> v úterý 12.září 2023 v 16.00 hodin
<br> ve velké zasedací místnosti MěÚ v Bystřici pod Hostýnem
<br> Návrh bodů programu:
<br> 1) Rozpočtové úpravy 2023
<br> 2) Daňové milostivé léto 2023
<br> 3) Schválení návrhu na jmenování členů správní a dozorčí rady Centra pro seniory
Zahrada,o.p.s <.>,A.Bartoše 1700,768 61 Bystřice pod Hostýnem,IČ: 29295327
<br> 4) Schválení vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce „Podpora domácího
kompostování v Bystřici pod Hostýnem“ v roce 2024
<br> 5) Schválení vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce „Obnova veřejného
osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – 1.etapa“ v roce 2024
<br> 6) Schválení vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce Aktivního energetického
managementu v roce 2024
<br> 7) Poskytnutí dotace TJ Bystřice pod Hostýnem,z.s <.>,IČ 18188532,Sportovní 1357 <,>
Bystřice pod Hostýnem,na přípravu akce Rekonstrukce sportovního areálu Bystřice pod
Hostýnem
<br> 8) Schválení vyčlenění finančních prostředků na realizaci akce Projektu biatlonových tratí
Bedlina,Bystřice pod Hostýnem,na rok 2024 a poskytnutí dotace Klubu biatlonu Bystřice
pod Hostýnem,p.s <.>,IČ 63414708,Lázně 1420,768 61 Bystřice pod Hostýnem,na
spolufinancování Projektu biatlonových tratí Bedlina,Bystřice pod Hostýnem
<br> 9) Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje,Přílucká 213 Zlín <,>
IČO 70887306
<br> 10) Udělení pověření místostarostovi města
<br> 11) Majetkové záležitosti
<br> 12) Odpovědi na dotazy občanů
<br> 13) Závěr
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
<br> Bystřice pod Hostýnem 31.srpna 2023

Načteno

edesky.cz/d/7534132

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz