« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - oznámení o výběrovém řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o výběrovém řízení
se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno
<br> tajemník úřadu
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka
„vedoucí finančního odboru“
<br>
Tajemník ÚMČ Brno-Bystrc vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení pro obsazení
<br> funkčního místa úředníka/úřednice – „vedoucí finančního odboru“ <.>
<br> Nástup: nejlépe od 01.10.2023 na dobu neurčitou,případně dle dohody
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Bystrc,tj.Brno,nám.28.dubna 60
<br> Týdenní pracovní doba: 40 hod./týden
<br> Charakteristika pozice:
<br> - odpovědnost za chod finančního odboru,kontrola plnění úkolů pracovníky odboru
- sestavování rozpočtu pro MČ a předkládání ke schválení rozpočtu MČ v souladu s rozpočtem města
- zabezpečení komplexního vedení účetnictví a účetní evidence
- předání účetních výkazů pro účely zpracování účetnictví města
- konzultační a poradenská činnost v oboru působnosti územního správního úřadu a územního správního celku
<br> v působnosti odboru
- zpracování a předkládání ke schválení závěrečného účtu MČ včetně vyúčtování finančních vztahů ke
<br> státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,rozpočtu města,rozpočtům obcí státním fondům a jiným rozpočtům a
k hospodaření dalších osob
<br> - předkládání dokladů a vysvětlení na MMB potřebných pro přezkoumání hospodaření podle zvláštních
právních předpisů
<br> - metodické řízení účetnictví právnických osob zřízených městem-městskou částí a provádění kontroly jejich
hospodaření
<br> - zabezpečení výkonu agend místních poplatků (poplatek ze psů,poplatek z pobytu)
- zabezpečení výkonu agendy finanční podpory
- zabezpečení výkonu agendy veřejných sbírek
- zabezpečení výplaty platu zaměstnancům ÚMČ Brno-Bystrc a ÚMČ Brno-Žebětín
- zabezpečení odměňování členů ZMČ Brno-Bystrc a členů výborů a komisí,kteří nejsou členy zastupitelstva <,>
<br> jakož i vyplácení odměn členů ZMČ Brno-Žebět...

Načteno

edesky.cz/d/7524274

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz