MČ Brno - Vinohrady

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 4310/25
628 00 Brno

Datová schránka: gxxbyhw
E-mail: info@vinohrady.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška
16. 10. 2020 Záměr MMB/0437881/2020/Vich
16. 10. 2020 výběrové řízení
15. 10. 2020 Odpověď na dotaz ze dne 6.10.2020
15. 10. 2020 Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
15. 10. 2020 Záměr - nebytové prostory - Velkopavlovická 25
15. 10. 2020 Výběrové řízení - vedoucí odboru všeobecného
14. 10. 2020 Výběrové řízení
14. 10. 2020 výběrové řízení
13. 10. 2020 Výběrové řízení referent/ka
13. 10. 2020 Referent přestupkového řízení
12. 10. 2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
12. 10. 2020 Výběrové řízení - referent přestupkového řízení
12. 10. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 17
12. 10. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Prušánecká 15
09. 10. 2020 Krizové opatření
09. 10. 2020 Posečkání úhrady daně
07. 10. 2020 Dotaz ze dne 6.10.2020
01. 10. 2020 Rozpočtové opatřenív1 - 13
01. 10. 2020 Vyhlášení nouzového stavu
01. 10. 2020 Nařízení 3/2020
01. 10. 2020 Záměr - MMB/0254806/2020/Vich
29. 09. 2020 výběrové řízení - vedoucí Odboru všeobecného
29. 09. 2020 veřejná vyhláška - Územního plánu
25. 09. 2020 Dotaz ze dne 14.9.2020
25. 09. 2020 Odpověď na dotaz ze dne 14.9.2020
25. 09. 2020 Záměr - část pachtu - zahrada
25. 09. 2020 Záměr - MMB/0405213/202Vich
24. 09. 2020 výběrové řízení referent investic
24. 09. 2020 Opatření obecné povahy č. 7/2020
24. 09. 2020 záměr MMB/0405213/2020/Vich
24. 09. 2020 Výběrové řízení Referent ekonomiky škol
24. 09. 2020 Výběrové řízení referent Bytového odboru
23. 09. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.1/2020
23. 09. 2020 Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.2/2020
23. 09. 2020 Doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.1/2020
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednávání
22. 09. 2020 Rozpočtová opatření 1 - 11
22. 09. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 -2026
21. 09. 2020 Nařízení č. 25/2020
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu
18. 09. 2020 Záměr obce směnit
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - Bzenecká 4a
16. 09. 2020 Výběrové řízení - právník přestupkového oddělení
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška OOP -stanovení místní úpravy provozu na pozmních komunikacích
16. 09. 2020 Výběrové řízení - referent/ka hospodaření s majetkem
16. 09. 2020 Výběrové řízení - referent územ.plánování a stav.úřadu
16. 09. 2020 Výběrové řízení - ref.dopravy a silníčního hospodářství
11. 09. 2020 Dokument "Výběrové řízení - ref..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Záměr - MMB/0359615/2020/Mer

XML