MČ Brno - Vinohrady

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://brno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 4310/25
628 00 Brno

Datová schránka: gxxbyhw
E-mail: info@vinohrady.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Veřejná vyhláška - veřej.projednávání - návrh Jednotlivých změn ÚPmB (tzn."Skupina B.I.")
07. 12. 2023 Veřejné projednávání - návrh Změny ÚPmB-B100--p994-22
07. 12. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička odboru majetkového
07. 12. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka na pracovní pozici Podatelna
07. 12. 2023 Výběrové řízení - Kronikář/kronikářka
07. 12. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička odboru majetkového
07. 12. 2023 Výběrové řízení referent/referentka hospodaření s majetkem
07. 12. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Jarní a Pod Hády
07. 12. 2023 Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice OSPOD (zástup za OSPOD)
07. 12. 2023 Záměr - MMB%0542187/2023/Vich
07. 12. 2023 Výběrové řízení - kurátor/kurátorka OSPOD
07. 12. 2023 Výběrové řízení
06. 12. 2023 Záměr - změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 7659/9 v k.. Židenice
30. 11. 2023 Svolanka - VI.zasedání ZMČ Brno - Vinohrady, konané dne 11.12.2023
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení
24. 11. 2023 Rozpočtové opatření 1 -18
24. 11. 2023 Návrh rozpočtu MČ Brno - Vinohrady na rok 2024
10. 11. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka agendy místních poplatků a silničního úřadu
10. 11. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská 3
10. 11. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka odboru stavebního
10. 11. 2023 Návrh OOP - bobr evropský
10. 11. 2023 Záměr - MMB/0505877/2023/Vich
10. 11. 2023 VV - veřejná vyhláška - veřejné projednávání - návrhu Změny ÚPmB - B343-POR-1-22
10. 11. 2023 Výběrové řízení - referent sestavování rozpočtu, rozborová činnost v účetnictví a hospodaření městské části
10. 11. 2023 Veřejná vyhláška OOP, Mutěnická , za domem Bořetická 13
10. 11. 2023 VV - OOP - Vinohradské trhy Vánoční trhy
08. 11. 2023 Záměr - nebytové prostory - Vlčnovská 9
06. 11. 2023 Výběrové řízení- vedoucí odboru bytového a všeobecného
06. 11. 2023 Výběrové řízení - technika Správy domů
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Lukáš Goldchmied
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Michal Malínský
25. 10. 2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení - "obytný soubor Šedova I. etapa"
20. 10. 2023 Odpověď na informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
18. 10. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného říízení
12. 10. 2023 Konkurzní řízení - 3x
12. 10. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka na pracovní pozici hospodářskáspráva
12. 10. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Vlčnovská
12. 10. 2023 Záměr- rozšíření pachtovní smlouvy - pozemku 7108/1 v k.ú. Židenice
12. 10. 2023 Záměr - rozšířit nájemní smlouvy k pozemku p.ř. 7108/11 v k.ů. Židenice
12. 10. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Prušánecká 15
12. 10. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici
12. 10. 2023 Výběrové řízení - soc.pracovník/pracovnice kontaktního místa pro bydlení, technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku
12. 10. 2023 Záměr - MMB/0454937/2023/Vich
12. 10. 2023 Výběrové řízení - právník/právnička odboru majetkového
10. 10. 2023 Dotaz ze dne 2.10.2023
10. 10. 2023 Odpověď na dotaz ze dne 2.10.2023
05. 10. 2023 Výběrové řízení - referent bytového odboru
05. 10. 2023 Záměr - MMB/0443809/23/Vich
05. 10. 2023 Výzva
05. 10. 2023 Výběrové řízení 32/23

XML