« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_SML_1969_specialita-skolstvi_VM54-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPMIJG65*
MHMPXPMIJG65
<br> Č.j.: MHMP 1782583/2023
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o úřednících)
<br>
specialista / specialistka školství
<br> v odboru školství,mládeže a sportu
(kód 1969)
<br>
<br> Pracovní pozice je vhodná také pro absolventa/ absolventku <.>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • koncepční a metodická činnost při realizaci školské politiky na úrovni hl.m.Prahy,včetně
provádění analýz a poskytování konzultací školám a školským zařízením
<br> • koordinace vzájemné spolupráce škol a školských zařízení
• zabezpečení konkurzních řízení
• příprava podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
<br> vzdělávací soustavy hl.města Prahy a výročních zpráv za určené typy a druhy škol
• zabezpečování jmenování předsedů komisí pro maturitní zkoušky,závěrečné zkoušky a
<br> absolutoria
• příprava podkladů pro změny zřizovacích listin
• příprava podkladů pro vydání rozhodnutí při přezkumu maturitních,závěrečných zkoušek a
<br> výsledků absolutorií
• zajištění odborných agend v oblasti základního uměleckého školství
• provádění analýz oborů vzdělání a navrhování případných změn či úprav
• dozorčí činnost a navrhování nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných Českou
<br> školní inspekcí a kontrolní činností odboru,kontrola a dohled nad dodržováním předpisů v
určených typech a druzích škol
<br> • zpracování odvolání proti rozhodnutí ředitelů obecních škol
• zpracování stanovisek ke změnám ve školském rejstříku u obecních škol
• předkládání žádostí o dotace pro soukromé školy,příprava smluv o dotaci,příprava podkladů pro
<br> kontrolní činnost odboru
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ú...

Načteno

edesky.cz/d/7461417

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz