« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - poradce/poradkyně pro nájemníky v odboru bytového fondu - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_OBF_poradci_pro_najemniky_projekty_OPZ_VM52-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPMIIK40*
MHMPXPMIIK40
<br> Č.j.: MHMP 1781880/2023
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje více pracovních míst úředníků/úřednic podle zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících)
<br>
<br> poradce / poradkyně pro nájemníky
v odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení v rámci projektů „Podpora Pražanů
v bytové nouzi“ a „MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky“
<br> • komplexní zajišťování agendy pronájmu obecních sociálních bytů včetně přípravy smluv a
souvisejících dokumentů
<br> • podpora nájemníků a dobré soužití v obecních sociálních bytech,zejména
▪ konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení a s tím souvisejících agendách
▪ zprostředkovávání komunikace mezi nájemníky a Magistrátem hl.města Prahy přímo
<br> v terénu
▪ poskytování pomoci nájemníkům v případě potenciálního rizika ztráty bydlení
▪ seznamování nájemníků bytů s praktickými aspekty fungování v bytě
▪ monitorování sousedských vztahů,prošetřování stížností,poskytování pomoci při řešení
<br> sporů,v případě potřeby zprostředkování kontaktu se sociálním pracovníkem
▪ vedení evidence podpořených osob
<br> • vedení evidence a zabezpečení archivace všech příslušných dokumentů vztahujících se ke svěřeným
agendám
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících1
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzděl...

Načteno

edesky.cz/d/7457877

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz