« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu odlehčení provozu kvůli opravám na silnici II/438 v ul. Holešovské Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VDZ V12b Holešovská OT po Přerovské oprava (1) (002)
MIMO
<br> VOZI
DLA
<br> S PO
VOLE
<br> NÍM
<br> KROD
OS D
<br>.S <.>
<br> Holeš
ovská
<br> P
ře
<br> ro
vská
<br> ↑
<br> ↑
<br> ↑
<br> II/1
50
<br> II/1
5
0
<br> II/43
8
<br> B1
<br> Ho
le
<br> šo
vs
<br> ká
<br> Přerovs
ká
<br> Dolní
<br> Ho
leš
<br> ov
sk
<br> á
<br> ↑
<br> ↑
<br> parkoviště
LIDL
<br> P
R
Ů
J
E
Z
D
<br> Z
A
K
Á
Z
Á
N
<br> II/
15
<br> 0B
13
<br> 3 <,>
5t
<br> obec :
<br> místo :
<br> žadatel :
<br> datum : zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Bystřice pod Hostýnem <,>
objízdná trasa na Přerov
přes ul.XXXXXXXXX do X,Xt
<br> Město Bystřice pod Hostýnem
<br> 6.8.<.> 2023
<br> IS
11
b
<br> PŘ
ER
<br> OV
SK
<br> Á
<br> D
O
<br> 3
<,> 5
<br> t
<br> M
IM
<br> O
<br>
Z
Á
S
O
<br> P
B
O
<br> V
Á
N
<br> ÍI
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
<br> O
B
<br> O
V
<br> Á
N
<br> Í
E
<br> 8
d
<br>
Stránka 1
VDZ V12b Holešovská kříže (1) (002)
Holeš
ovská
<br> P
ře
<br> ro
vská
<br> Ho
leš
<br> ovs
ká
<br> II/1
5
0
<br> II/150
<br> II/43
8
<br> obec :
<br> místo :
<br> žadatel :
<br> datum : zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Bystřice pod Hostýnem <,>
II/150
ul.Holešovská
VDZ V12b
<br> Město Bystřice pod Hostýnem
<br> 6.8.<.> 2023
<br>
<br> MIMO
<br> VOZI
DLA
<br> S PO
VOLE
<br> NÍM
<br> KROD
OS D
<br>.S <.>
<br> Holeš
ovská
<br> P
ře
<br> ro
vská
<br> Přerovská↑
<br> ↑
<br> ↑
<br> II/1
50
<br> II/1
5
0
<br> II/43
8
<br> M
IM
<br> O
<br> B
U
<br> S
E
13
<br> obec :
<br> místo :
<br> žadatel :
<br> datum : zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Bystřice pod Hostýnem <,>
II/150
ul.Holešovská
VDZ V12b
<br> Město Bystřice pod Hostýnem
<br> 6.8.<.> 2023
<br>
<br> Ho
le
<br> šo
vs
<br> ká
<br> Přerovs
ká
<br> Dolní
<br> Ho
leš
<br> ov
sk
<br> á
<br> ↑
<br> ↑
<br> parkoviště
LIDL
<br> P
R
Ů
J
E
Z
D
<br> Z
A
K
Á
Z
Á
N
<br> II/
15
<br> 0B
13
<br> obec :
<br> místo :
<br> žadatel :
<br> datum : zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> provozovna:
<br> Bystřice pod Hostýnem <,>
II/150
ul.Holešovská
VDZ V12b
<br> Město Bystřice pod Hostýnem
<br> 6.8.<.> 2023
<br>
<br> Ho
leš
<br> ov
sk
<br> á
<br> Pod
Plata
<br> ny
<br> S
u
ši
<br> lo
va
<br> chodník
<br> ch
o
d
n
ík
<br> ch
o
d
n
ík
<br> ch
od
ní
k
<br> II/43
7
<br> II
/1
<br> 5
0
<br> II/
15
<br> 0
<br> obec :
<br> místo :
<br> žadatel :
<br> datum : zpracoval:
<br> Bílanská 1934
767 01 Kroměříž
mob.tel.: 608 777 491
<br> www.manadz.cz
<br>
e-mail:radimmana@seznam.cz
<br> ČSN EN ISO 9001-2001
Mana...
SDZ přechodné MANA_HOLEŠOVSKÁ_PŘEROVSKÁ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 589/2023 AlVa6
Čj.: MUBPH 20373/2023
Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 23.08.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Bystřice pod Hostýnem,IČ 002 87 113,sídlem Masarykovo nám.137,768 61
Bystřice pod Hostýnem,zastoupená spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 282 73 699 <,>
sídlem Květná 1684,769 01 Holešov
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (dále jen „ODS BpH“) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“),příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu žadatele podaného dne
21.08.2023 právnickou osobou město Bystřice pod Hostýnem,IČ 002 87 113,sídlem
Masarykovo nám.137,768 61 Bystřice pod Hostýnem,zastoupená na základě plné moci ze
dne 21.08.2023 spol.Dopravní značení Mana s.r.o <.>,IČ 282 73 699,sídlem Květná 1684,769
01 Holešov,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie České republiky,Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž,Dopravní inspektorát Kroměříž a
jeho písemném stanovisku vydaném dne 21.08.2023 pod čj.: KRPZ-91684-2/ČJ-20...

Načteno

edesky.cz/d/7448485

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz