« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Krajský úřad Olomouc – VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhr. hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou, zdrav. Pojišťovnou v oboru vnitřní lékařství pro Přerov – 10.04.2015Jednací číslo: KUOK 20465/2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Krajský úřad Olomouc – VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhr. hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou, zdrav. Pojišťovnou v oboru vnitřní lékařství pro Přerov – 10.04.2015Jednací číslo: KUOK 20465/2015

č.j.KUOK 20465/2015
sp.zn.KÚOK/20189/2015/OZ/857
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
vyhlašuje dle zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu
Revírní bratrské pokladny,zdravotní pojišťovny
výběrové řízení
na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
s Revírní bratrskou pokladnou,zdravotní pojišťovnou
v oboru vnitřní lékařství pro oblast okres Přerov <.>
Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které
jsou předmětem výběrového řízení: 1.6.2015 <.>
Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 10.4.2015 včetně
na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
K přihlášce*) připojte tyto přílohy:
- nabídku,ve které uveďte rozsah nabízené péče,adresu místa
poskytování zdravotních služeb,provozní hodiny,pracovní úvazky <,>
personální obsazení,technické a věcné vybavení apod <.>
- profesní životopis poskytovatele,případně odborného zástupce
s uvedením praxe v příslušném oboru <.>
Uchazeč je povinen prokázat,že splňuje,nebo je ve lhůtě stanovené ve
výběrovém řízení (1.6.2015) schopen splnit,předpoklady pro
poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče,který
je předmětem výběrového řízení <.>
Informace na telefonním čísle: 585 508 573
*)
<br> Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.kr-olomoucky.cz,složka zdravotnictví / informace pro zdravotnická
zařízení / výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami
<br>

Načteno

edesky.cz/d/74046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz