« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.11 ze dne 9. 8. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 11-2023 (1.97 MB)
Obec Horoušany Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis č.113023 ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 9.8.2023 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 17:30 do 20:15
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX,Ing.Petra Senkápoulová,Bc.XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX a XXX XXXXXXX <.>
<br> Průběh zasedání zastupitelstva
<br> X <.>
<br> řer
<br> OO
<br> Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Dále uvedla,že bod tři bude rozdělen na tři části (vícenáklady vnové budově mateřské školy) a bod šest bude rozdělen na dva body (dvě různé smlouvy).Dále navrhla doplnit bod různé 0 další bod — žádost Spolku Horoušany a Horoušánky — za lepší bydlení,o.s.a o bod týkající se bezpečnosti dopravy v nové lokalitě u Nehvizd.Navrhla určit zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a ověřovateli zápisu Petra Piroše a Mgr.Marka Bozenharda <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele Strategie bezpečnosti dopravy v obci Vícenáklady vzniklé při stavbě nové budovy mateřské školy Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Dokončení stavby nové mateřské školy,Horoušany,Horoušánky Smlouva s EKO-KOM,a.s.o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství Smlouva se Svazkem obcí <.>,Úvalsko“ o spolupráci při tinancování stavby vodovodního přivaděče Smlouva o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc.č.5782 Nákup membrán čov Různě a) Žádost Spolku Horoušany a Horoušánky — za lepší bydleni,o.s <.>,Na ...

Načteno

edesky.cz/d/7373882

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz