« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou - 6. zasedání ze dne 23. 02. 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou - 6. zasedání ze dne 23. 02. 2015

Město Lipník nad Bečvou
Rada města
schválila na své 6.schůzi 23.02.2015 následující
usnesení
<br> Usnesení
rady města
je
upraveno podle
zákona č.101/2000
Sb.<,>
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č.2/2004.Neupravené
verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle
ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br> 148/2015 – RM 6
Program schůze RM
RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br> 149/2015 – RM 6
Ověřovatelé zápisu schůze RM
RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
Ing.Vilém Zeiner <.>
<br> XXX/XXXX – RM 6
Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
1744/2014-RM 65,78/2014-RM 2 <,>
93/2015-RM 4 <,>
95/2015-RM 4 <,>
103/2015-RM 4 <,>
104/2015-RM 4 <,>
106/2015-RM 4 <,>
107/2015-RM 5 <,>
108/2015-RM 5 <,>
109/2015-RM 5 <,>
110/2015-RM 5 <,>
111/2015-RM 5 <,>
112/2015-RM 5 <,>
113/2015-RM 5 <,>
114/2015-RM 5 <,>
115/2015-RM 5 <,>
116/2015-RM 5 <,>
117/2015-RM 5 <,>
118/2015-RM 5 <,>
119/2015-RM 5 <,>
120/2015-RM 5 <,>
121/2015-RM 5 <,>
122/2015-RM 5 <,>
123/2015-RM 5 <,>
<br> 1
<br> 124/2015-RM 5 <,>
130/2015-RM 5 <,>
134/2015-RM 5 <,>
138/2015-RM 5 <,>
143/2015-RM 5 <,>
147/2015-RM 5 <.>
<br> 125/2015-RM 5 <,>
131/2015-RM 5 <,>
135/2015-RM 5 <,>
140/2015-RM 5 <,>
144/2015-RM 5 <,>
<br> 126/2015-RM 5 <,>
132/2015-RM 5 <,>
136/2015-RM 5 <,>
141/2015-RM 5 <,>
145/2015-RM 5 <,>
<br> 129/2015-RM 5 <,>
133/2015-RM 5 <,>
137/2015-RM 5 <,>
142/2015-RM 5 <,>
146/2015-RM 5 <,>
<br> 151/2015 – RM 6
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti města Lipník nad Bečvou v oblasti poskytování
informací podle ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
ve znění pozdějších předpisů
RM,po projednání,bere na vědomí „Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti města Lipník nad
Bečvou v oblasti poskytování informací podle ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů“ <.>
<br> 152/2015 – RM 6
Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou
v Lipníku nad Bečvou
1.RM po projednání schvaluje Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů v domech
s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou,dle přílohy <.>
2.RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví seznámit subjekt Sociální
služby Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace,s pravidly <.>
T: 2015-02-25
3.RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a subjektu Sociální služby
Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace,postupovat v souladu se schválenými
pravidly <.>
T: 2015-03-01
<br> 153/2015 – RM 6
Schválení Dodatku č.10 smlouvy o závazku veřejné služby – linka 920093 Přerov –
Hranice – Valašské Meziříčí - Bílá „Cyklobus Bečva“ pro rok 2015
1.RM po projednání schvaluje Dodatek č.10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou – linka
920093 „Cyklobus Bečva“ pro kalendářní rok 2015 <.>
2.RM zmocňuje starostu města k podpisu schválného Dodatku č.10 Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou – linka 920093 „Cyklobus Bečva“ pro kalendářní rok 2015 <.>
T: ihned
<br> 2
<br> 154/2015 – RM 6
Připojení se k akci „VLAJKA PRO TIBET“
1.RM po projednání schvaluje připojení se města Lipník nad Bečvou k akci „Vlajka pro Tibet“
a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad
Bečvou dne 10.března 2015 <.>
2.RM ukládá vedoucí Odboru Kanceláře tajemníka zajistit vyvěšení tibetské vlaky na budově
radnice na náměstí T.G.Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce „Vlajka pro
Tibet“ <.>
T: 2015-03-10
<br> 155/2015 – RM 6
Souhlas zřizovatele
1.RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad
Bečvou,ulice Hranická,příspěvková organizace,IČ 44940351,k použití finančních
prostředků z investičního fondu ve výši 105 700,- Kč dle důvodové zprávy <.>
2.RM ukládá:
a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace <,>
T: 2015-03-13
b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou,příspěvková organizace <,>
IČ 44940351,zajistit nákup traktoru <.>
T: 2015-05-30
<br> 156/2015 – RM 6
Ocenění města v oblasti sportu a kultury za roky 2013 a 2014
1 <.>
<br> RM po projednání schvaluje:
a) udělení titulu „Sportovní naděje“ judistům Kristýně Pokorné a Ondřeji Vybíralovi;
b) udělení titulu „Sportovec roku“ koloběžkářce Kristýně Pechové,horolezci Jakubu
Konečnému,basketbalistce Michaele Matuškové a gymnastce Michaele Šlosarové;
c) udělení titulu „Sportovní kolektiv ro...

Načteno

edesky.cz/d/73432

Meta

Veřejná zakázka   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz