« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vedoucí oddělení metodiky a správních činností, odbor územně a stavebně správní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-VO-metodiky-a-stavebne-spravni-cinnosti.zip [ZIP, 900KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V� - VO.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení metodiky a stavebně správní činnosti,odbor územně
a stavebně správní
<br>
<br> Č.j.: MMR-53193/2023-94
<br> Datum: 31.července 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_1303,vedoucí/vedoucího oddělení metodiky a stavebně správní činnosti,odbor územně a stavebně správní,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby
<br> 41 – Bydlení,územní plánování a stavební řád
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br>
<br> · vedení oddělení metodiky a stavebně správní činnosti;
<br> · činnost spojená s jednotnou metodikou pro vedení řízení na odboru územně
a stavebně správním,v návaznosti na sjednocení rozhodovací praxe a vydaných judikátů;
<br> · spolupráce s odborem stavebního řádu (OSŘ),s ohledem na aktivní výkon rozhodovací činnosti v odvolacích řízeních z hlediska jednotné metodiky za MMR;
<br> · výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování,stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),zákona č.184/2006 Sb <.>,o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,a řešení souvisejících nároků na náhradu škody podle zákona č.82/1998 Sb <.>,o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem...

Načteno

edesky.cz/d/7149495

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz