« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č.10 ze dne 26.06.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet schválený 2022 web.pdf (6.6 MB)
XXXXX AUDIT s.r.o <.>
<br> K Bílému vrchu 1717,250 88 Čelákovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí k zajištění
přístavby školy v Nehvizdech
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České
<br> republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br>
<br>
pro územní samosprávný celek
<br>
Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy
v Nehvizdech
<br>
<br> (dále jen „územní celek“)
<br>
za období od 01.01.2022 do 31.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozdělovník:
<br> Výtisk č.1 – elektronická verze Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy
<br> v Nehvizdech
<br> Výtisk č.1 – elektronická verze ATLAS AUDIT s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Únor 2023
<br>
<br>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí oprávněný jednat jeho jménem:
<br>
Předseda: XXXXXXXX XXXXXXX
Název: Dobrovolný svazek obcí k zajištění přístavby školy v Nehvizdech
Sídlo: Pražská 255,250 81 Nehvizdy
IČO: 079 69 546
<br>
Auditorská společnost (dále jen „auditor“):
<br> ATLAS AUDIT s.r.o <.>
K Bílému vrchu 1717
250 88 Čelákovice
Číslo osvědčení 300
<br>
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX – auditor
XXXX XXXXXXXXXX – asistent auditora
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> XXXXX XXXXXXXXX - odborná asistentka
XXXXX XXXXXXXXX - odborná asistentka
<br>
Vymezení pravomoci audit...
Závěrečný účet a účetní závěrka.pdf (6.76 MB)
2022
<br>
Obec Horoušany
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br>
[ZÁVĚREČNÝ ÚČET
A
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
OBCE HOROUŠANY]
<br>
<br>
<br>
1.Obsah
<br> 1.Obsah.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 2.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Stavy účtů k 31.12.2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Stav majetku,závazků a pohledávek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> Příspěvky spolkům.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Zápis č. 10-2023 .pdf (1.68 MB)
Obec Horoušany
Zastupitelstvo obce Horoušany
<br> Zápis 10/2023
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany
<br> konaného dne 26.6.2023
v Obecního Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 17:30 do 19:30
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Starostka na listiny zastupitelstva konstatovala,že je
6 zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Kmentová,Mgr.XXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,XXXX XXXXX <,>
a XXXXX XXXXX <.>
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,XXX a Bc.XXXXX XXXX
<br> zasedání zastupitelstva
<br> X.Schválení programu zasedání,a zapisovatele
<br> Starostka seznámila s návrhem programu v souladu s pozvánkou
zastupitelstva a v souladu s informací na desce.Dále navrhla doplnit bod
<br> o další body,viz níže.Navrhla zapisovatelkou Mgr.Evu Petrovou a
zápisu Lukáše Berana a Mgr.Marka Bozenharda <.>
<br> Program zasedání zastupitelstva
<br> 1.Schválení programu zasedání,a zapisovatele
2.obce Horoušany za rok 2022
3.obce Horoušany za rok 2022
4.Zpráva o výsledku obce Horoušany za rok 2022
5.Dotace dobrovolnému spolku v obci Horoušany a okolí - Honební
<br> Horoušany
6.Oprava komunikací
7.Kontrola školy Horoušany
8.Vícenáklady vzniklé nové budovy školy
9.Prodej pozemku parc.476/20 o 35 m2 (podle GP 1443-129/2022) a pozemku
<br> parc.542/13 o 39 m2 (podle GP 1444-129/2022) v k.ú.Horoušany do SJM P.S <.>
a D.S <.>,bytem Horoušánky
<br> 10.Strategie dopravy v obci
11 <.>
<br> a) Projekt na vybavení sálu v nové
školy
<br> b) Projekt na vybavení nové budovy školy
c) DSO k školy v Nehvizdech za rok 2022
<br>
<br> 1.Schválení programu zasedání,a zapisovatele
<br> Starostka navrhla hlasovat o usnesení 1/10/2023 <.>
<br> Usnesení 1/10/2023 zastupitelstva obce Horoušany:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a zapisovatelkou Mgr.Evu
Pet rovou a zápisu Lukáše Berana a Mgr.Marka Bozenharda <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro -
Usnesení 1/10/2023 bylo schváleno <.>
<br> 2.obce Horoušany za rok 2022
Ing.XXXXX XXXX,výboru ...

Načteno

edesky.cz/d/6985026

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz