« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - investiční technik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - investiční technik
Statutární město Brntn Městská část Brgo_—Líšeň.Jírova 2.628 00 Brno OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Tajemnice Úřadu městské části Emo—Líšeň vyhlašuje podle zákona č.3132002 Sb.o úřednících územních samosprávných cell-dít.v platném znění (dále jen zákon) výběrové řízení nat funkční
<br> místo
<br> investiční technik
<br> Místo výkonu práce: Jírova 2,MČ Brno-Líšeň
<br> Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Platová třida: i(l.platová třída
<br> Term in nástupu: co nejdříve dle dohody
<br> Požadu vkv na uchazeče:
<br> MW.<.>.<.> —
<br> Dosažené vzděláni: SS.VŠ technického směru
<br> Znalosti oboru: samo.—imám a státní Správa,investiční ohlas:
<br> Další požadované dovednosti: praxe ve veřejné správě není podminkou,_ie výhodou dovednost pracovat na PC (MS Office,Windows,Internet)
<br> dobré komunikační,organizační a rozhodovací schopnosti Í'lexihilitn,ochota dále se vzdělával
<br> Přcclpuklndv pro vznik pracovního poměru úředníka (dle š 4 zákona)
<br> l_lřcdnikcm sc můřc stát fyzická osoba,která je státním občancm ČR.popřípadě fyzická osoba.která je cizím státním občanem u má v ČR trvalý pobyt.dosáhla věku IB let,je způsobilá k právním úkonům: je bezúhonná,ovládá jednací jazyk ;: spiňujc další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem <.>
<br> Platové podmínky
<br> se řídí zákonem č.202/2006 Sb.<.> zákoník práce,ve: znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.34 l/20l7 Sb.<.> o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.ve.znění pozdějších předpisů (platová třída 20,po ukončení zkušební doby přiznání osobního příplatku,zaměstnanecké benefity příspěvek na stran-ování.příspěvek nn dovolenou,poskytování ochranných pracovních prostředí—tu,pružná pracovní doba,možnost přizpůsobeni pracovní doby z.důvodu péče o nezletilé dětí,vstřícný pracovní kolektiv.stabilní pracovní poměr na dobu neurčitou,možnost dalšího vzdělávání atd.)
<br> Předpokládaný termín nástupu do ...

Načteno

edesky.cz/d/6548946

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz