« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - SPOD, kuratela pro děti a mládež

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - SPOD, kuratela pro děti a mládež
Statutární město Brno | Městská část Brno — Řečkovice a Mokrá Hora Úřad městské části Brno —— Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Tajemnice sp.zn.: S-MCBRMHí004276/23f2200fDOJA/1 VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX č.J.: NICBRMH/XXXXXXíXXXXXXX/DOJA TELJE—MAIL: XXX XXX XXX | docekaiQreckovicebmocz
<br> OZNÁMENÍ
<br> o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ÚŘEDNÍKA &.0512023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb„ o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících") výběrové řízení na obsazení funkčního mista
<br> sociální pracovník — SPOD,kuratela pro děti a mládež (11.platová třida)
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů,provádí & koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte,zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kurateia pro děti a mládež),vykonává veřejně poručenstvi a opatrovnictví dětí,poskytuje odborně sociální poradenství.provádí sociální práci s rodinami,jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích,poskytuje krizovou intervenci,krizovou pomoc a sociální rehabiíitací,provádí depistažní činnost zaměřenou na cíleně vyhledávání jednotlivců,rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob,účastní se trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým,spolupracuje se státními inestátnimi institucemi <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> vedouci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
<br> tel,: 541 421 723
<br> e-mail: íJuresovangreckowce brm.cz
<br> Ilnísto výkonu práce: „ Uřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora,...

Načteno

edesky.cz/d/6548941

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz