« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí odboru správy majetku
Statutární město Brno | Městská část Brno -— Řečkovice a Mokrá Hora Úřad městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Tajemnice SP.ZN.: S-MCBRMH/OO4128/23/2200/DOJAIT VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXX Č.J.: MCBRMH/OOXXXX/XX/XXXXXDOJA TELJE-MAIL: XXX XXX XXX | doceka|©reckowcebrnocz
<br> OZNÁMENÍ
<br> o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO Řízení PRO JMENOVÁNÍ oo FUNKCE VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA &.05/2023
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno — Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust.;; 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících") výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br> vedouci Odboru správy majetku (11.platová třída)
<br> Charakteristika pozice:
<br> Řídí Odbor správy majetku a zodpovídá za výkon činností daných tomuto odboru Organizačním řa'dem.Spravuje movitý a nemovitý majetek městské části a zajišt'uje jeho údržbu.Zajišťuje realizaci investičních akcí městské části.připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek.Vede evidenci uzavřených smluv týkajících se majetku.Připravuje podklady projednání orgánů městské části a zabezpečuje plnění jimi přijatých usnesení <.>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> tajemnice
<br> tel.: XXXXXX XXX
<br> e—mail: jedergýagareckovice hung;
<br> Místo výkonu práce: _ Úřad městské části Brno — Raškovice a Mokrá Hora,Palackého náměstí 78/11.621 00 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek: LG (40 hod./týden) <.>
<br> Doba trvání pracovního poměru: Doba neurčitá <.>
<br> Předpokládané datum nástupu: Leden 2024.případně dle domluvy <.>
<br> Platové podmínky: Rídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce.ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb.<.> o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 11.platová třida <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:.vysokoškolské vzdělání.<.> znalost principů veřejně spravy včetně právních před...

Načteno

edesky.cz/d/6548938

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz