« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada v oddělení analýz a strategie bytové politiky, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VMRa-v-oddeleni-analyz-a-strategie-bytove-politiky.zip [ZIP, 601KB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo vrchního ministerského rady
v oddělení analýz a strategie bytové politiky
<br>
<br>
Č.j.: MMR-41443/2023-94
<br> Datum: 7.června 2023
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_1225,vrchního ministerského rady v oddělení analýz a strategie bytové politiky <,>
v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení,v Ministerstvu pro místní rozvoj,se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 6 – Finanční trh
<br> 41 – Bydlení,územní plánování a stavební řád
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · příprava návrhů na posílení absorpční kapacity investic v oblasti bydlení;
<br> · metodické vedení a dohled nad tvorbou regionálních investičních center pro rozvoj bydlení,zajištění základního projektového managementu;
<br> · získávání a využití zahraničních informací z oblasti podpory absorpční kapacity investic v bydlení pro koncepční záměry;
<br> · příprava návrhů nových či aktualizovaných podpůrných finančních nástrojů podpory bydlení zaměřených na zvýšení dostupnosti bydlení a zvyšování kvality bytového fondu;
<br> · příprava návrhů nových programů v oblasti podpory bydlení,včetně věcného obsahu jejich dokumentace a věcných návrhů podpůrných opatření realizovaných SFPI (ve spolupráci s oddělením administrativy programů);
<br> · výkon metodické činnosti vůči obcím a dalším subjektům v oblasti finanční podpory bydlení;
<br> · nastavení evaluace a monitorování podpory bydlení a vyhodnocení dopadů přijatých opatření;
<br> · posuzování účinnosti veřejný...

Načteno

edesky.cz/d/6547387

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz