« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 06.06.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D48 č. j. MD-8875/2023-930/10 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D48 č. j. MD-8875/2023-930/10 ze dne 6. 6. 2023 v souvislosti s akcí „D1 oprava vozovky v km 296,3–341,5“.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-8875_2023-930_10.pdf
IS1
1b
<br> F
R
<br> Ý
D
<br> E
K
<br> -
M
<br> Í
S
<br> T
E
<br> K
<br> V
A
<br> L
A
<br> Š
S
<br> K
É
<br>
M
<br> E
Z
<br> I
Ř
<br> I
Č
<br> Í
<br> IS1
1b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> B
Ě
<br> L
O
<br> T
Í
N
<br> IS11b
F
<br> R
Ý
<br> D
E
<br> K
-
M
<br> Í
S
<br> T
E
<br> K
<br> V
A
<br> L
A
<br> Š
S
<br> K
É
<br>
M
<br> E
Z
<br> I
Ř
<br> I
Č
<br> Í
<br> IS11b
H
<br> R
A
<br> N
I
C
<br> E
<br> B
Ě
<br> L
O
<br> T
Í
N
<br> I
P
<br> 1
9
<br> IS
3
a
<br>
<br>
<br> P
<br> O
Š
<br> T
Á
<br> T
<br> 4
4
0
<br> IS
1
e
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> B
R
<br> N
O
<br> 1
<br> P
1
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> P
<br> 1
<br> E
<br> 2
<br> b
<br> IS
1
f
<br> O
<br> S
T
<br> R
A
<br> V
A
<br> 1
<br> IS
3
a
<br> H
R
<br> A
N
<br> IC
E
<br> 4
4
0
<br> P
<br> 4
<br> C
<br> 4
a
<br> B20a
<br> 70
<br> B20a
<br> 50
<br> IS1
1b
<br> F
R
<br> Ý
D
<br> E
K
<br> -
M
<br> Í
S
<br> T
E
<br> K
<br> V
A
<br> L
A
<br> Š
S
<br> K
É
<br>
M
<br> E
Z
<br> I
Ř
<br> I
Č
<br> Í
<br> IS1
1b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> B
Ě
<br> L
O
<br> T
Í
N
<br> IS
3
c
<br> S
T
<br> Ř
ÍT
<br> E
Ž
<br> N
<.>
L
<br> <.>
<br> IS
3
c
<br> J
IN
<br> D
Ř
<br> IC
H
<br> O
V
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 4
4
0
<br> 2
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 3
b
<br> 4
4
0
<br> 1
0
<br> P
O
<br> Š
T
<br> Á
<br> T
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 3
<br>
<br>
<br> S
<br> T
Ř
<br> Í
T
<br> E
<br> Ž
<br> N
<br> <.>
<br> L
<br> <.>
<br> I
S
<br> 2
4
b
<br> I
S
<br> 2
4
b
<br> T
e
p
<br> l
i
c
e
<br> n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> Z
b
<br> r
a
š
o
<br> v
s
k
é
<br> j
<.>
<br> IS1
1b
<br> F
R
<br> Ý
D
<br> E
K
<br> -
M
<br> Í
S
<br> T
E
<br> K
<br> V
A
<br> L
A
<br> Š
S
<br> K
É
<br>
M
<br> E
Z
<br> I
Ř
<br> I
Č
<br> Í
<br> IS1
1b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> B
Ě
<br> L
O
<br> T
Í
N
<br> IS1
1b
<br> F
R
<br> Ý
D
<br> E
K
<br> -
M
<br> Í
S
<br> T
E
<br> K
<br> V
A
<br> L
A
<br> Š
S
<br> K
É
<br>
M
<br> E
Z
<br> I
Ř
<br> I
Č
<br> Í
<br> IS1
1b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> ...
MD-8875_2023-930_10.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01BKSSF*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-8875/2023-930/10
MD/8875/2023/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu
NVB LINE s.r.o <.>,IČO 269 79 675,se sídlem Cukrovar 716,768 21 Kvasice (dále jen „žadatel“) <,>
doručeného dne 16.5.2023,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní
politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-90489-2/OBP-2023 ze dne 19.5.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnicích D1 a D48 v souvislosti s akcí „D1 oprava vozovky v km 296,3–341,5“ v rozsahu dle
příloh pro etapy III.A,V.A a V.B stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu
(NVB LINE s.r.o <.>,05/2023),které tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D48 je pokračující
oprava povrchu vozovky dálnice D1 v rámci etap III a V <.>
<br>
<br> MD-8875/2023-9...

Načteno

edesky.cz/d/6541057

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz