« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 06.06.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-16063/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-16063/2023-930/4 ze dne 6. 6. 2023 v souvislosti s akcí „Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště“.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-16063_2023-930_4.pdf
Přechodné svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> Staničení
<br> Stávající vodorovné dopravní značení
Přechodné vodorovné dopravní značení
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> Zábor stavby
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 4/20232023/058
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> Lávka přes dálnici D10,Mnichovo Hradiště
<br> přehledná mapa - etapa II
<br> 1:40000
<br> RDS
<br> 6 x A4
<br> D.1
<br> LEGENDA
<br> Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
<br> D <.>
7D.6
<br> D.5
<br> D.4
<br> D.3
<br> D <.>
2
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-16063/2023-930/4 <.>
<br>
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> Staničení
<br> Stávající vodorovné dopravní značení
Přechodné vodorovné dopravní značení
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> Zábor stavby
<br> 1xB1 + E13
"D
<br> ÁLN
IC
<br> E
U
<br> ZAVŘ
EN
<br> A"
km
<br> 53,650
<br> P4
<br> P4
<br> IZ1a
IZ1a
<br> P1
<br> E2b
<br> IS3a 5 KNĚŘMOST
IS1e TURNOV LIBEREC10
<br> IS3a3BAKOV N.J <.>
IS1fPRAHA10
<br> IZ1a
<br> IZ1a
<br> P4
<br> P4
<br> P4
<br> IS
3c
<br> 27
6
<br> 2
BA
<br> KO
V
<br> N <.>
J <.>
<br> IS
3b
<br> 27
6
<br> 6
KN
<br> ĚŽ
M
<br> OS
T
<br> IS
3c
<br> 27
6
<br> 2
BA
<br> KO
V
<br> N <.>
J <.>
<br> IS
3b
<br> 27
6
<br> 6
KN
<br> ĚŽ
M
<br> OS
T
<br> IZ1b
<br> B2B2
<br> C4a
<br> P1
<br> E2b
<br> IP19
<br> P2
<br> E2b
<br> 276 53
<br> KNĚŽMOST
BAKOV N.J <.>
<br> IS7a
KNĚŽM
<br> OST
BAKOV N.J.276
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
<br> S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7...
MD-16063_2023-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01BKFX9*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-16063/2023-930/4
MD/16063/2023/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti 3K značky s.r.o <.>,IČO 250 56 271,se sídlem Jiráskova 1519 <,>
251 01 Říčany (dále jen „žadatel“),doručeného dne 15.5.2023,a po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-90060-2/OBP-2023 ze dne 19.5.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D10 v souvislosti s akcí „Lávka přes dálnici D10,Mnichovo Hradiště“ <.>
<br> Termín: 16.6.–30.10.2023,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je stejnojmenný projekt přechodné úpravy provozu
(3K značky s.r.o <.>,04/2023) v rozsahu výkresů č.D.1 až D.7 <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 je stavba lávky přes
dálnici D10 ve staničení cca km 57,300.Stavba bude prob...

Načteno

edesky.cz/d/6541056

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz