« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 06.06.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-16352/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-16352/2023-930/4 ze dne 6. 6. 2023, kterou se doplňuje přechodná úprava provozu na dálnici D7 stanovená Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-6298/2023-930/6 dne 6. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy, fáze 2.C“.  

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-16352_2023-930_4.pdf
B
<br> 2
<br> 8
<br> <,>
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> A
<br> 1
<br> a
<br> <,>
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> <,>
<br> E
<br> 7
<br> b
<br> P
<br> 3
<br> P
<br> 3
<br> P
<br> 4
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> P
<br> 1
<br> <,>
<br> E
<br> 2
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> IN
FO
R
M
A
ČN
Í V
O
ZÍ
K
L
ED
<br> km
0
<,> 7
57
<br> 44
<br> 44
<br> I
<br> S
<br> 6
<br> b
<br> 2
x
A1
5
(r
et
ro
re
fle
x <.>
)
<br> 2
x
E3
a
(2
00
0
m
)
<br> km
0
<,> 1
33
<br> -2
00
0
m
<br> 20
00
m
<br> 20
00
m
<br> 18
00
m
<br> 18
00
m
<br> 2
x
E3
a
(1
80
0
m
)
<br> -1
80
1
m
<br> I
<br> Z
<br> 1
<br> a
<br> <,>
<br> E
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> <,>
<br> E
<br> 7
<br> a
<br> I
<br> Z
<br> 1
<br> a
<br> <,>
<br> E
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> <,>
<br> E
<br> 7
<br> a
<br> I
<br> S
<br> 6
<br> b
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 1
<br> PO
ZO
R
<br> TU
CH
O
M
ĚŘ
IC
E
<br> K
N
ĚŽ
EV
ES
<br> U
ZA
VŘ
EN
<br> 3
2
x
IP
22
(P
O
ZO
R
E
XI
T
3
<br> TU
CH
O
M
ĚŘ
IC
E
<br> K
N
ĚŽ
EV
ES
U
ZA
VŘ
EN
)
<br> km
0
<,> 6
25
<br> PO
ZO
R
<br> TU
CH
O
M
ĚŘ
IC
E
<br> K
N
ĚŽ
EV
ES
<br> U
ZA
VŘ
EN
<br> 3
<br> 4
<br> <,>
<br> 9
<br> 0
<br> 4
<br> <,>
<br> 9
<br> 0
<br> a
<br> sf <.>
<br> asf <.>
<br> 21/32těrk
<br> a
<br> sf <.>
<br> asf <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 21/32těrk
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 21/32těrk
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br> 9
<br> 5
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> 5
<br> <,>
<br> 7
<br> 0
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> k
<br> á
<br> m
<br> e
<br> n
<br> z
<br> á
<br> m
<br> k
<br> <.>
<br> d
<br> l
<br> <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> 21/32těrk
<br> asf <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> g
<br> a
<br> b
<br> i
<br> o
<br> n
<br> asf <.>
<br> a
<br> s
<br> f
<br> <.>
<br> asf <.>
<br> I
<br> S...
MD-16352_2023-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX01BL4I4*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-16352/2023-930/4
MD/16352/2023/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,se sídlem Křižíkova 2158 <,>
256 01 Benešov (dále jen „žadatel“),doručeného dne 17.5.2023,a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-90473-2/OBP-2023 ze dne 19.5.2023 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu <,>
<br> kterou se doplňuje přechodná úprava provozu na dálnici D7 stanovená Ministerstvem dopravy pod
č.j.MD-6298/2023-930/6 dne 6.3.2023 v souvislosti s akcí „D7 MÚK Kněževes,přídatné pruhy <,>
fáze 2.C“,v rozsahu dle příloh č.4.1,č.4.2 a č.4.3 stejnojmenného projektu přechodné úpravy
provozu (Štěpán Horal,05/2023),které tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: 17.–27.6.2023,resp.dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,které bude v předmětné
věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení...

Načteno

edesky.cz/d/6541055

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz