« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_ZÚ_2022_vč_příloh.pdf
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (v tis.Kč)
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31.12.2022
<br> Příjmy celkem 1 205,55 1 945,55 1 975,33
<br> 4121 Neinvestiční transfery od obcí 1 093,55 1 093,55 1 093,55
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60,00 800,00 800,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.50,00 50,00 44,42
<br> 2141 Příjmy z úroků 2,00 2,00 37,36
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem 1 865,90 3 075,90 1 352,30
<br> § 2141 Vnitřní obchod pol.5222 Neinv.Transféry spolkům 568,70 568,70 568,65
<br> § 2219 Ost.náležitosti poz.kom.Pol.6121- investice 640,00 1 530,00 18,15
<br> § 6402 Finanční vypořádání pol.5366 Výdaje z fin.vyp.240,00 240,00
<br> § 6409 pol.5021 Ost.osobní výdaje (odměna účetní,) 28,00 28,00 28,00
<br> § 6409 pol.5038 Povinné poj.na úrazové pojištění 0,40 0,40 0,40
<br> § 6409 pol.5163 Služby peněžních ústavů,poplatky
bankovní,pojistné na cyklotrasu
<br> 0,20 0,20 0,12
<br> § 6409 pol.5167 Služby školení a vzdělávání 20,00 20,00 1,21
<br> § 6409 pol.5168 Zpracování dat (údržba programu UCR) 10,00 10,00 6,17
<br> § 6409 pol.5169 Ostatní služby (adm.činnost RIKKA <,>
zpracování mezd,)
<br> 421,60 421,60 408,67
<br> § 6409 pol.5173 Cestovné 50,00 50,00 46,89
§ 6409 pol.5194 Věcné dary 2,00 2,00 0,00
<br> § 6409 pol.5222 Neinv.dotace obč.sdr.(Sdružení pro rozvoj
MSK)
<br> 5,00 5,00 5,00
<br> § 6409 pol.5366 – Výdaje na finanční vypořádání mezi
krajem a obcemi
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> Financování 660,35 1 130,35 -623,03
Pol.8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.Účtech 660,35 1 130,35 -1 123,03
<br> Pol.8117 Aktivní krát.Operace řízení likvidity - příjmy 0,00 0,00 500,00
<br> § 2219 Ost.náležitosti poz.kom.Pol.5169- cykl.podél Olše 120,00 200,00 29,04
<br>
<br> Komentář k závěrečnému účtu za rok 2022:
<br> Příjmy:
<br> Výdaje:
<br> Paragraf ...

Načteno

edesky.cz/d/6494891


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz