« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: oddělení sociálně-právní ochrany dětí_sociání pracovník na úseku SPOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Kroměříž, útvar tajemníka - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: oddělení sociálně-právní ochrany dětí_sociání pracovník na úseku SPOD
Kroměříž 2.června 2023
č.j.: MeUKM/051235/2023
<br>
Ve smyslu § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
o úřednících“),vyhlašuji výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
<br>
Referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí
<br> Druh práce: Sociální pracovník na úseku sociálně-právní ochrany dětí
<br> Vykonávaná agenda: - výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti
správního obvodu ORP Kroměříž podle zákona
č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění
pozdějších předpisů
<br> Platová třída1: 11
<br> Místo výkonu práce: Kroměříž
<br> Pracovní poměr: doba určitá
<br> Předpokládaný
nástup:
<br> 1.října 2023
<br> Předpoklady pro vznik
pracovního poměru
úředníka:
<br> - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících
<br>
Další požadavky pro
vznik pracovního
<br> poměru:
<br> - vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání s předpoklady
a odbornou způsobilostí dle § 110 zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
<br> - základní orientace v právních předpisech týkajících
se sociálně-právní ochrany dětí a ve správním řádu
<br> - dobré organizační a komunikační schopnosti
- psychická odolnost a emoční stabilita
- schopnost samostatné i týmové práce
- ochota dále se vzdělávat
- dobrá znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
- výhodou:
<br> o praxe v oblasti sociální práce s rodinou
<br>
<br>
<br>
Uchazeči předloží písemnou přihlášku2,která musí obsahovat náležitosti podle
§ 7 odst.4 zákona o úřednících:
− jméno,příjmení a titul
− datum a místo narození
− státní příslušnost
− místo trvalého pobytu
− číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana
− datum a podpis
<br>
K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst.4 zákona o úřednících:
− strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
<br> a dovednostech
...

Načteno

edesky.cz/d/6494529

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz