« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - platy vedoucích úředníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plat vedoucích úředníků MHMP.pdf
VÝŠEPLATU ŘEDITELŮODBORŮ MHMP ZA VYBRANÉ OBDOBr 2022/1- 2023/1
<br> 2022/1 2022/2 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 2023/1
<br> ředitel odboru 1 73873 Kč 170130 Kč 78776 Kč 70130 Kč 171970 Kč 71970 Kč 182020 Kč 82568 Kč 77160 Kč 177160 Kč 98936 Kč 139581 Kč 77160 Kč
<br> ředitel odboru 2 62890 Kč 182890 Kč 130564 Kč 65805 Kč 175941 Kč 62890 Kč 176117 Kč 70545 Kč 69200 Kč 175286 Kč 70872 Kč 155898 Kč 69200 Kč
<br> ředitel odboru 3 65403 Kč 166786 Kč 118689 Kč 69680 Kč 337279 Kč
<br> ředitel odboru 4 72040 Kč 176282 Kč 75809 Kč 122040 Kč 183835 Kč 86393 Kč 177 560 Kč 81215 Kč 129270Kč 186725 Kč 93809 Kč 161623 Kč 80690 Kč
<br> ředitel odboru 5 70063 Kč 160420 Kč 73198 Kč 80420 Kč 191630 Kč 69360 Kč 219653 Kč 69360 Kč 126320 Kč 211320 Kč 79318 Kč 229294 Kč 76320 Kč
<br> ředitel odboru 6 62050 Kč 162050 Kč 64 478 Kč 63596 Kč 173917 Kč 72 616 Kč 175666 Kč 90395 Kč 79970 Kč 183062 Kč 83408 Kč 136845 Kč 79970 Kč
<br> ředitel odboru 7 26565 Kč 99910 Kč 104 966 Kč 100047 Kč 53978 Kč
<br> ředitel odboru 8 66126 Kč 166579 Kč 67249 Kč 166581 Kč 81811 Kč 73525 Kč 152333 Kč 75741 Kč 125192 Kč 81484 Kč
<br> ředitel odboru 9 67990 Kč 157990 Kč 60883 Kč 164230 Kč 85123 Kč 65430 Kč 165430 Kč 67348 Kč 134605 Kč 65430 Kč
<br> ředitel odboru 10 75180 Kč 186647 Kč 75180 Kč 86986 Kč 190729 Kč 75180 Kč 250212 Kč 86132 Kč 132720 Kč 192720 Kč 90224 Kč 155230 Kč 85595 Kč
<br> ředitel odboru 11 167425 Kč 159452 Kč 183370 Kč
<br> ředitel odboru 12 75047 Kč 163210 Kč 75350 Kč 86013 Kč 173210 Kč 76329 Kč 195153 Kč 79204 Kč 82070 Kč 182176 Kč 82350 Kč 149542 Kč 83370 Kč
<br> ředitel odboru 13 72 630 Kč 182630 Kč 80701 Kč 76294 Kč 172 630 Kč 77 603 Kč 189628 Kč 78170 Kč 82655 Kč 179910 Kč 81687 Kč 139676 Kč 79910 Kč
<br> ředitel odboru 14 77 240 Kč 220837 Kč 121579 Kč 82989 Kč 207240 Kč 77 240 Kč 263655 Kč 79508 Kč 86754 Kč 184990 Kč 93598 Kč 159335 Kč 84990 Kč
<br> ředitel odboru 15 68076 Kč 172110Kč 74226 Kč 67684 Kč 192894 Kč 66886 Kč 171825 Kč 74872 Kč ...
MHMP_1016911_2023_Poskytnutí informace_anonymizované.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1016911/2023 Počet listů/příloh: 1 / 1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 983640/2023 24.05.2023
<br> Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Vážený pane magistře <,>
<br> dne 10.5.2023 byla Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“ nebo „povinný
<br> subjekt“) doručena žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).Vzhledem k tomu,že v žádosti
<br> požadujete informace o odměňování vedoucích zaměstnanců Magistrátu,je k vyřízení žádosti
<br> příslušný personální odbor Magistrátu <.>
<br> Povinný subjekt Vám poskytuje níže uvedené informace:
<br> V příloze tohoto dokumentu Vám povinný subjekt poskytuje informace ve dvou tabulkách
<br> umístěných na dvou listech dokumentu.První list obsahuje informace o odměňování ředitelů
<br> odborů Magistrátu za období 2022/1 až 2023/1 v členění: označení ředitele odboru,částka
<br> v Kč za konkrétní měsíc.Druhý list obsahuje informace o odměňování vedoucích oddělení
<br> Magistrátu za období 2022/1 až 2023/1 v členění: označení vedoucího oddělení,částka
<br> v Kč za konkrétní měsíc.Výše platu za konkrétní měsíc zahrnuje všechny příplatky a odměny <.>
<br> Jedná se o hrubý příjem bez zákonných odvodů zaměstnavatele <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> ředitelka odboru personálního
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor personální
<br> Oddělení sekretariátu
<br> *MHMPXPLMPXM3*
MHMPXPLMPXM3
<br>
<br> 2/2
<br> Přílohy:
<br> 1.Plat vedoucích zaměstnanců MHMP – soubor ve formátu xlsx obsahující 2 listy

Načteno

edesky.cz/d/6494337

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz