« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Oznámení o zahájení řízení: Stavební úpravy bytového domu Přerov č.p. 1296 (Kozlovská č.o. 19)- spočívající v opravě střechy se zateplením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-100846.pdf
Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34,750 02 Přerov 2 Spis zn.: 2023/100846/STAV/SU/Sk Přerov,dne 01.06.2023 Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: MMPr/106066/2023/Sk XXXX XXXXXXX XXX XXX XXX ales.skrecek@prerov.eu Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1296 v Přerově,ulice Kozlovská 19,předseda: Stavební bytové družstvo Přerov,IČ: 000 53 236,Kratochvílova 128/41,Přerov I-Město,750,Kozlovská 1296/19,Přerov I-Město,750 02 Přerov 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1296 v Přerově,ulice Kozlovská 19,předseda: Stavební bytové družstvo Přerov,IČ: 000 53 236,Kratochvílova 128/41,Přerov I-Město,750,zastoupené Jaroslavou Ludvovou,IČO 14020238,Kozlovská 1296/19,Přerov I-Město,750 02 Přerov 2,které zastupuje na základě plné moci M&B eProjekce s.r.o <.>,zastoupená jednatelem Ing.Pavlem Malendou,IČO 29453968,Čechova 106/2a,Přerov I-Město,750 02 Přerov 2 (dále jen "stavebník") dne 24.05.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Stavební úpravy bytového domu Přerov č.p.1296 (Kozlovská č.o.19) spočívající v opravě střechy se zateplením na pozemku parc.č.3346/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přerov.Stavba obsahuje: Stávající nosná konstrukce střechy bude nejprve očištěna a zbavena nečistot.Dále bude provedeno vyrovnání nerovností podkladu cementovým potěrem tl.20 mm.Po zatvrdnutí cementového potěru je navržený jako přípravný nátěr podkladu asfaltová,vodou ředitelná emulze.Jako hydroizolační pojistná vrstva je navržený pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem tl.4 mm.Jako spádová vrstva jsou navržené desky z EPS 200 v XXX.tl.XX mm ve spádu X%.Izolační desky z EPS 200 ve více vrstvách v celkové tl.260 mm.Jako hydroizolační podkladní vrstva je navržený natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu,vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2,na povrchu se se...

Načteno

edesky.cz/d/6485312

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz