Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2023 Vyhlášení nálezů
27. 09. 2023 OOP přechodné dopravní značení: zajištění stavební akce Přerov, ul. Šrobárova
27. 09. 2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Senior Symposium 2023
27. 09. 2023 Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova
27. 09. 2023 Tovačov, sídliště Zvolenov - revitalizace, rozhodnutí - společné povolení
27. 09. 2023 Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení investic Odboru řízení projektů a investic
27. 09. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru urologie (jednodenní péče) pro území Přerov
27. 09. 2023 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Revitalizace obchodního centra ATLAS - I.ETAPA
26. 09. 2023 Návrh OOP - SR/0103/US/2023-2
26. 09. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Kompenzace Dluhonice PD chodníky a parkovací plochy
26. 09. 2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu, novostavba VPÚK v obci Čelechovice
26. 09. 2023 Záměry z 9. RM
25. 09. 2023 Vyhlášení nálezů
25. 09. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského - Palackého
25. 09. 2023 oznámení o doplnění spisu - MD -39086/2022-930/43
25. 09. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060908795, Přerov V-Dluhonice
25. 09. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: "FTTx M NGA V NIO13 Zábeštní Lhota ZAPRE2 OK"
25. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Tovačov, Olomoucká, Jiráskova
25. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, ul. Lipnická
25. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kojetín, silnice II/367, III/43329
24. 09. 2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky
22. 09. 2023 Vyhlášení nálezů
22. 09. 2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Napájení areálu Precheza, a.s. 110kV
22. 09. 2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Napájení areálu Precheza, a.s. 110kV
22. 09. 2023 Elektronická dražba NV - EXD 7/23-6 DV, k.ú. Přerov
22. 09. 2023 Elektronická dražba NV - 129EX 4358/06, k.ú. Přerov
22. 09. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Přerov, ul. Kočíře a Kovářská
22. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, Jižní čtvrť IV, Interbrigadistů a Jasínkova
21. 09. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914576, Přerov I-Město - ul. Dvořákova, Přerov IV-Kozlovice
21. 09. 2023 Usnesení - Zděněk Kožený - určení data smrti
21. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, Kojetínská ul.
21. 09. 2023 oznámení o zahájení územní řízení: Přerov, SŽ so, DTS, kVN, TR DLUH, HDPE - IV-12-8023352
20. 09. 2023 Návrh programu 27. schůze Rady města Přerova
20. 09. 2023 Seznámení s podklady rozhodnutí , čj. KUOK 106171/2023
20. 09. 2023 ustanovení opatrovníka - Hedvika Dočekalová
20. 09. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Přerov, Optická
19. 09. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/010/2023, kú. Přerov
19. 09. 2023 KoPÚ Lověšice u Přerova - Záznam ze závěrečného jednání
19. 09. 2023 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu_říjen, listopad 2023
18. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kojetín, Setkání Hanáků Olomouckého kraje
18. 09. 2023 Vyhlášení nálezů
18. 09. 2023 Vyhlášení nálezů
18. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov VI-Újezdec, Nová Čtvrť
18. 09. 2023 rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Přerov - Dluhonice, VN09, vVN zdvojení vedení
18. 09. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oboru všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území okres Přerov, okres Prostějov
15. 09. 2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kojetín, Ztracená, Podvalí
15. 09. 2023 Záměr z 26. RM
14. 09. 2023 VV - oznámení o vyměření poplatku za komunální odpad za rok 2022 HPS - nezletilí
14. 09. 2023 VV - oznámení o vyměření poplatku za komunální odpad za rok 2022 HPS - zletilí
14. 09. 2023 Oznámení uložení písemnosti - Langerová Eva

XML