« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka silničního správního úřadu v odboru pozemních komunikací a drah

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PKD_0970_specialista_silnicni_spr.urad_VR108-23.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPLQXXU7*
MHMPXPLQXXU7
<br> Č.j.: MHMP 1118358/2023
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 30.května 2023 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
specialista /specialistka silničního správního úřadu
<br> v odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy
(kód 0970)
<br>
Sjednaný druh práce: specialista /specialistka silničního správního úřadu
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 11,struktura platu: základní
plat v 11.PT (25.280 Kč až 37.170 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do
výše 18.580 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • výkon státní správy na úseku pozemních komunikací (zejm.přijímání žádostí o povolení zvláštního
užívání komunikací,stanovení místní úpravy silničního provozu,vydávání stanovisek k územnímu
a stavebnímu řízení,vydávání rozhodnutí pro umístění reklam)
<br> • zastupování při výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací na jiné městské části hl.m <.>
Prahy v případě potřeby
<br> • metodické usměrňování činnosti určených úřadů městských částí při výkonu státní správy na
pozemních komunikacích
<br> • koordinace dopravních opatření na komunikacích v Praze
• provádění státního dozoru na vybrané komunikační síti
• analýza statistik dopravní nehodovosti a přijímání dopravně inženýrských opatření
• rozhodování o věcných břemenech,výjimkách z bezplatného užívání,připojování,objížďkách <,>
<br> uzavírkách,zvláštním užívání,sjízdnosti a schůdnosti,vážení vozidel
• podíl na zpracování materiálů pro jednání orgánů hlavního města
<br>
Předpokl...

Načteno

edesky.cz/d/6461536

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz