« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Lopatecká, NW location s. r. o., zábor pro film

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lopatecka_NW_location_film.pdf
"TELL
<br> smyslu “* HEC-(>O Sb.<.> SMS—397% <.>
<br> rl'
<br> OQCOFU XXXXXX XXXXXX
<br> G_
<br> XXX G_
<br> QDPOH UHADU
<br> ze dne
<br> č.j.: PL! Máří/$!,'
<br> A DOPRAVY PRAHA 4
Vyhlaska_Lopatecka_NW_location_s.r.o._pakovani_filmove_techniky_JIN_-_010_r._23.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br> NW location s.r.o <.>
Chvalova 1091/7
130 00 Praha 3 - Žižkov
<br> IČ.: 284 768 83
<br> Č.j.: P4/217957/23/OŽPAD/KUB - JIN 010/23 V Praze: 29.05.2023
Vyřizuje: R.Kubát
Telefon: 261 192 480
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA-182762-1/ČJ-2023-0000DŽ,ze dne 29.05.2023
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulicí Lopatecká.Jedná se
o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o parkování techniky a natáčení,půjde
o osazení přechodného dopravního značení B28 „zákaz zastavení“ s d.t.MIMO FILM,společně s
vyznačením termínu platnosti tohoto dopravního značení,včetně uvedení časového rozmezí <.>
<br> Umístěné dopravní značení: B 28 + E 13 + E8c; B 28 + E13 + 8b; B28 + E13
<br> Termín: 25.06.2023 – 26.06.2023 (06:22 – 22:00)
<br>
Toto stanovení je nedílnou součástí rozhodnutí č.j.: P4/217957/23/OŽPAD/KUB - JIN 010/23
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu audiovizuální tvorby a parkování techniky
filmového štábu.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení : Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve zněn...

Načteno

edesky.cz/d/6453039

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz