« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - MUZB/29692/2023/SVU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - MUZB/29692/2023/SVU
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD
<br> Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh
<br> Doporučeně/DS/Elektronicky
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> XXXXXXX XXXX
Na Výsluní č.p.XXXX/X
XXX 01 Zábřeh
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/29692/2023/SVU
<br> SPIS.ZN.: Výst.1080/2019/Ba
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX,DiS <.>
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jana.bartosova@muzabreh.cz
<br> DATUM: 29.05.2023
<br> VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ PO JEHO PŘERUŠENÍ <,>
<br> SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu v Zábřeze,jako příslušný správní orgán,vyrozumívá
účastníky řízení o pokračování v řízení po jeho přerušení a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení,že se
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení o nařízení odstranění stavby zahájeném dne
05.06.2019 ve věci
<br> novostavba domu pro rodinnou rekreaci a garáže pro 1 osobní automobil
na pozemku parc.č.5058,5059 v katastrálním území Zábřeh na Moravě,jejímž vlastníkem je
<br> XXXX XXXXXXXXX,Havlíčkova XX,XXX XX Zábřeh <,>
kterou zastupuje Ing.Arch.XXXXXXXX XXXXXX,Alšova Xa,XXX XX Zábřeh
<br> (dále jen "vlastník") <.>
Stavebnímu úřadu se nepodařilo opakovaně doručit toto vyrozumění účastníkovi řízení,kterým
je XXXXXXX XXXX,Na Výsluní č.p.XXXX/X,XXX 01 Zábřeh,proto jej,jako osobě neznámého
pobytu podle ust.§ 25 odst.1 správního řádu,doručuje veřejnou vyhláškou <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout a vyjádřit se: Stavební a vyvlastňovací úřad
Městského úřadu v Zábřeze,úřední dny Po,St 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin.V ostatní pracovní
dny je možno nahlížet do podkladů rozhodnutí po předchozí domluvě – na tel.č.583 468 267 <.>
Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/6451718

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz