« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3552 23 Zaverecny ucet 2022
lrrrv ZAVERECNY UCET statutárního města Brna,Městské části Brno-Bohunice za rok 2022 Vyvěšeno dne Sejmuto dne V souladu s ustanovením s 17,odst' 8 zákona č' 25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je schválený Závěrečný účet městské části Brno-Bohunice v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách městské části www.bohunice.brno.cz,v sekci MČ Brno-Bohunice,Rozpočet lvtČ.oo jeno listinné podoby lze nahlédnout na Finančním odboru ÚuČ Brno-Bohunice,Dlouhá 3,l' poschodí,dveře č.105.r/ I,rU ^ Ce e 4rro lng.XXXX XXXXXXX vedoucí finančního odboru pŘÍueu v oaooeí XX._ XX.2022 Par.Pol.Název položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % 0000 1122 Daňz příi.práv.osob za obce 750 000 806 310 806 310.00 100.0 0000 1341 Poplatek ze psů 450 000 450 000 407 859,00 90,6 0000 1342 Poplatek z pobvtu 10 000 60 000 78162,00 130,3 0000 1343 Popl.za užívání veř.prostr 550 000 720 000 747 487,00 103,8 0000 1361 Správní poplatkv 250 000 250 000 339 310,00 135,7 0000 4111 Dotace - volby 0 781 200 781 200,00 100,0 0000 4112 Dotace - státníspráva 6 299 500 6 299 500 6 299 500,00 100,0 0000 4116 Dotace - SPOD 0 1 557 500 1 557 500,00 100,0 0000 4116 Dotace - KÚ JMK 0 46 246 46 246,00 100,0 0000 4122 Dotace - KÚ JMK 0 94 000 94 000,00 100,0 6330 4137 Dotace-neúčelovázMMB 52 476 000 52 476 000 52 476 000,00 100,0 6330 4137 Dotace-účelovázMMB 1 912 000 í 912 000 1912 000,00 100,0 6330 4137 Dotace - specifická z MMB 370 000 370 000 370 000,00 100,0 6330 4137 Dotace - neinvestičníz MMB 0 2320 000 2320140,00 100,0 6330 4137 Finanč.vypořádánís městem Brnem 0 3 183 000 3 183 191,00 100,0 6330 4251 Dotace - investičníz MMB 12 906 000 12 906 000 12 906 000,00 100,0 1019 2131 Příimy z pronáimu pozemků 507 000 507 000 501 790,50 99,0 2144 2132 Výnosy z pron.maietku - reklama 73 000 73 000 65 8'16,00 90,2 2169 2212 Přiiaté sankční platbv - SÚ 50 000 50 000 3 000,00 6,0 2219 2322 Poiistné náhradv 0 28 000 42 544,00 151.9 3'1 '13 2122 ZŠ a MŠ Ved...

Načteno

edesky.cz/d/6449628

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz