« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: veřejná jednotná kanalizace na pozemku č.parc. 432/1, 2980

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-473599.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/473599/21/OST/KSOT V Praze dne 25.5.2023
<br> Č.J.: P4/220539/23/OST/KSOT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> I.O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
II.O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> III.POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
<br>
I <.>
PSN s.r.o <.>,IČO 17048869,se sídlem Seifertova č.p.823/9,130 00 Praha 3-Žižkov <,>
<br> kterou zastupuje KREDIT Development s.r.o <.>,IČO 26489911,se sídlem Nosticova č.p.470/8,Praha
<br> 1-Malá Strana <,>
<br> (dále jen "stavebník") dne 26.11.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla
<br> nazvaného:
<br> přeložka jednotné kanalizace na pozemku č.parc.432/1,2980 a 2981 k.ú.Nusle <,>
<br> retenční nádrž na pozemku č.parc.432/1 k.ú.Nusle <,>
<br> Praha 4 - Nusle
<br> (dále jen "stavba") v rámci stavby nazvané "Bytový dům Maroldova",na kterou vydal územní rozhodnutí
<br> Úřad městské části Praha 4,obor stavební pod č.j.P4/230689/20/OST/FATU spis.zn <.>
<br> P4/000112/18/OST/FATU ze dne 5.8.2020,které nabylo právní moci dne 10.9.2020 a změnu územního
<br> rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.P4/167028/22/OST/KOP spis.zn.P4/481299/21/OST/KOP ze dne
<br> 27.6.2022,které nabylo právní moci dne 23.12.2022.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Žádost byla doplněna dne 20.2.2023,7.3.2023 a 10.5.2023 <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - veřejnou jednotnou kanalizaci 700/1250 v délce 59 m
- retenční objekt o objemu 13 m3
<br>
Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust.§ 11 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),věcně příslušný dle ust <.>
<br> § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „vodní...

Načteno

edesky.cz/d/6449456

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz