« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Stanovení přechodné úpravy,Palackého nám,Kralupy n Vlt.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 29671/2023 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 4930/2023 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX010UD6A*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 26.05.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
„Stanovení přechodné úpravy provozu“
<br> na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou
<br> Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,kterou dne 18.04.2023 podalo Kulturní a společenské středisko,IČ 00353574 <,>
nám.J.Seiferta č.p.706,278 01 Kralupy nad Vltavou,zastoupené jejím ředitelem
Bc.Robinem Janošem (dále jen "žadatel“) v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
vydává opatření obecné povahy <,>
<br>
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst.1,písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
stanovuje
dne 26.05.2023 přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích - ulice Palackého náměstí -
parcelní číslo 566/1,Vaníčkova - parcelní číslo 1723/3,Palackého - parcelní číslo 84/1,Jungmannova -
parce...

Načteno

edesky.cz/d/6425401

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz