« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - OOP - Dočasný zákaz zastavení na místníczh komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Dočasný zákaz zastavení,Palackého nám,Kralupy n Vlt.pdf
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br>
<br>
Č.J.: MUKV 29670/2023 VYST
SPIS.ZN.:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘÍLOH:
<br> MUKV - S 4930/2023 VYST/Br
2
2
2
<br>
<br> *MUKVX010UD5F*
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
<br> DATUM: 26.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ve městě Kralupy nad Vltavou
<br> Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor výstavby a územního plánování,jako příslušný silniční
správní úřad,podle § 40 odst.5) písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) a v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele Kulturní a společenské středisko,IČ 00353574 <,>
nám.J.Seiferta č.p.706,278 01 Kralupy nad Vltavou,zastoupené jejím ředitelem
Bc.Robinem Janošem,podané dne 18.04.2023,(dále jen "žadatel"),vydává z důvodu uskutečnění
společenské akce „Dny Kralup 2023“ toto opatření obecné povahy,kterým:
<br> podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích - na území města Kralupy nad
Vltavou - dle přiložené situace dopravního značení:
<br> ulice Palackého náměstí - parcelní číslo 566/1,Vaníčkova - parcelní číslo 1723/3,Palackého - parcelní
číslo 84/1,Jungmannova - parcelní číslo 573/1,Jiráskova - parcelní číslo 88/3 vše v katastrálním území
Kralupy nad Vltavou <.>
<br> Termín: 02.06.2023 v čase od 05:00 hodin do 24:00 hodin
<br> Dočasný zákaz stání a zastavení silnič...

Načteno

edesky.cz/d/6425400

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz