« Najít podobné dokumenty

Město Přerov - Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přerov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu_5. ZM_5.6.2023.pdf
V souladu s § 92,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,svolávám
<br>
<br> 5.zasedání Zastupitelstva města Přerova <,>
<br>
které se bude konat v pondělí 5.června 2023,ve 12.00 hodin ve velkém
<br> sále Městského domu na nám.TGM v Přerově
<br>
V Přerově dne 26.5.2023
<br>
<br>
PROGRAM:
<br>
<br> 1.Zahájení,program primátor
<br> 2.Uzavření Akcionářské smlouvy o peněžitém příplatku mimo
základní kapitál společnosti
<br> Ing.Dohnal
Ing.Měřínský
<br> 3.Informace o činnosti Rady města Přerova od 4.zasedání
Zastupitelstva města,informace z výborů
<br> primátor
<br> 4.Majetkoprávní záležitosti
<br> 4.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.127 a
části pozemku p.č.130 oba v k.ú.Penčice
<br> Ing.Dohnal
<br> 4.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci
do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č.3440/5
v k.ú.Přerov
<br> Ing.Dohnal
<br> 4.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z
vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č.2587/54
v budově bytový dům č.p.2587,č.p.2588,č.p.2589,příslušné k
části obce Přerov I-Město,na pozemku p.č.2433/6 v k.ú.Přerov
(Klivarova 6)
<br> Ing.Dohnal
<br> 4.1.4 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č.4815 v k.ú <.>
Přerov,jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p.3163 <,>
příslušná k části obce Přerov I-Město
<br> Ing.Dohnal
<br> 4.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č.235/8 v k.ú <.>
Předmostí
<br> Ing.Dohnal
<br> 4.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci
do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti
id.1/4 pozemku p.č.5990/3 v k.ú.Přerov,na základě využití
předkupního práva podle ust.§ 101 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> Ing.Doh...

Načteno

edesky.cz/d/6425375

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přerov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz