« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 54612/2023 - HALUŠKA MIROSLAV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98,101 00 Praha 10
<br> Č.j.: MPPH 54612/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Hlavní město Praha,Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“) <,>
rozhodl podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 12.2.2023,jehož
účastníkem byl pan XXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,adresa místa pobytu
Likavka 724,034 95 Ružomberok,Slovenská republika (dále jen „účastník“).Předmětné
opravné rozhodnutí (vedené pod č.j.: MPPH 43941/2023) se správnímu orgánu
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého pobytu účastníka
nepodařilo doručit.Tuto písemnost nelze z důvodu obsahu citlivých osobních údajů na úřední
desce zveřejnit.Proto v souladu s ustanovením § 25 odst.1 a 2 správního řádu správní orgán
<br>
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
<br>
č j.: MPPH 43941/2023,ze dne 18.4.2023
<br>
na adresu účastníka:
<br>
XXXXXXX XXXXXXXX
Likavka XXX
<br> XXX XX Ružomberok
Slovenská republika
<br>
Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hlavního města Prahy <,>
Korunní 98/2456,101 00 Praha 10,4.patro,č.dveří 405 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod <.>
a 13:00 – 16:00 hod <.>,po předložení dokladu totožnosti <.>
<br> Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst.2 a § 26 odst.1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hlavního města Prahy na dobu 15 kalendářních dnů <.>
<br>
V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení <.>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
právní oddělení MP hl.m.Prahy
tel.: 222 025 265
e-mail: votapková.prav@mppraha.cz
<br> za správnost: XXXXX XXXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/6425201

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz