« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 54619/2023, SENDREI DAVID

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98,101 00 Praha 10
<br> Č.j.: MPPH 54619/2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Hlavní město Praha,Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“) <,>
rozhodl podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 13.2.2023,jehož
účastníkem byl pan XXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,adresa místa pobytu Generála
Šišky 2375/6,143 00 Praha 4 (dále jen „účastník“).Předmětné opravné rozhodnutí (vedené
pod č.j.: MPPH 44211/2023) se správnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu trvalého pobytu účastníka nepodařilo doručit.Tuto písemnost nelze z důvodu
obsahu citlivých osobních údajů na úřední desce zveřejnit.Proto v souladu s ustanovením
§ 25 odst.1 a 2 správního řádu správní orgán
<br>
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
<br>
č j.: MPPH 44211/2023,ze dne 19.4.2023
<br>
na adresu účastníka:
<br>
XXXXXXX XXXXX
Generála Šišky XXXX/X
<br> XXX XX Praha X
<br> Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hlavního města Prahy <,>
Korunní 98/2456,101 00 Praha 10,4.patro,č.dveří 405 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod <.>
a 13:00 – 16:00 hod <.>,po předložení dokladu totožnosti <.>
<br> Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst.2 a § 26 odst.1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hlavního města Prahy na dobu 15 kalendářních dnů <.>
<br>
V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení <.>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
právní oddělení MP hl.m.Prahy
tel.: 222 025 265
e-mail: votapková.prav@mppraha.cz
<br> za správnost: XXXXX XXXXXXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/6425200

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz