« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - MČ Praha 12 - odbor dopravy, Č. j.: P12 25211/2023 ODO/Ře - Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu v Praze 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hodkovická_Mariánská_Jílovská.pdf
u
<br> ! |
<br> Pííl 10h \ crslo:
<br> mz JéJÁ/Íá : hmm: f/ý-ý-„ZKĚPf—iug
<br> iĚSTSi—(É CA.—.:“ ;?RAHA 12 ODBOR DOPRA'W
<br> kt.:ptSU
<br> Ú,£)110/%
<br> 'Ž/
<br> (*
<br> L
<br> „Myť/z:?
<br> 1 B 05- ZGZS
<br> Soumasné stanovis' x es.mÁu
<br> 577 odst.1 c)"12 b;,_.č g_ss 5.000 Sb.a 525 odst.1 a 6 c„ zak.; 115mm? Sb <.>
054_Hodkovická_Mariánská_Jílovská_VOLTCOM_PRE_.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 12,Úřad městské části,sídlo: Generála Šišky 2375/6,143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.244 028 111,e-mail: podatelna@praha12.cz,url: www.praha12.cz,IDDS: ktcbbxd
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
<br> +NQ23Y11TI8[R+
<br> Vaše značka:
Č.j.:
Sp.Zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Praha dne:
<br> -
P12 25211/2023 ODO/Ře
P12 24641/2023 ODO
Ing.Řezáč
244 028 514
rezac.jan@praha12.cz
17.05.2023
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,ve znění p.p <.>,kterou se vydává Statut hl.m <.>
Prahy a podle ust.§ 171 - § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy –
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Hodkovická,Mariánská <,>
Jílovská v Praze 4 – Kamýku a Lhotce,spočívající v umístění svislého dopravního značení dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu od 07.06.2023 do 02.07.2023,za
níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21
Praha 4,pod č.j.: KRPA-171702-1/ČJ-2023-0000DŽ ze dne 16.05.2023,vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném
z...

Načteno

edesky.cz/d/6425199

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz