« Najít podobné dokumenty

Město Liberec - Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o stanovéní PÚP na PK_Chrastava, ul. Soudní 335_RE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Liberec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[640.04 kB]23-123663.pdf
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravně správních agend
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML123663/23-OD/Fri
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 129180/23
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 26.05.2023
<br>
počet listů: 1 počet příloh: 1 počet listů příloh: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravně správních agend (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle
<br> ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými
<br> orgány (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle
<br> ust.§ 124,odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Chrastavě (dále jen
<br> „pozemní komunikace“),v rozsahu podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Gasservis Liberec s.r.o <.>,IČO 04885571,Jeronýmova č.p.564/10,Liberec VII-Horní Růžodol,460
<br> 07 Liberec 7,(dále jen „navrhovatel“)
<br> v termínu: mezi 19.6.2023 a 7.7.2023 po dobu 5 pracovních dnů
<br> v rámci akce: „REKO MS CHRASTAVA - Soudní 335“
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Městským úřadem Chrastava,kterým
<br> bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Lib...
[677.17 kB]00206B6C0B5C230526102920.pdf
! Vyznačení mís! výkupových mací a návrh 010 z důvodu rekonstrukce siávagíci anovodní přípojky !: uf.Snadná Chrastava.Realizace stavby v rámci akce:.<.> a-EKG MS CHRASTAVAu— SDU'ier 33,5" Radek Wwpwgcw
<br> Návrhmo „ Slávaiidozktcsibuóevmzpomsdočamýmoz,mmkqm
<br> fy
<br> lil %
<br> “.asf"
<br> W Chlum
<br> ChlumřĚÉŠ-Ě“
<br> XXXX XXXXX republáky.;akožto dotčený orgán vydávafici stanoviska ve.=.me usa 5 25 odst 1 m 13199735 <.>,5 ?? udat.2 písm.b) z.č.1561520130542.& po pmjednání dle ust.5 24 odst 2 písm.dy ZČ.“HSWSD.: Mženým návrhem samí.nemz odpovídá obecným pažadavkšzm na bezpečnost & plynulost wavezu na gamma komsůnadm <.>
<br> \Odwuhhsem dne 17.05.ma pod č.j.KRPL-li'BEMČJ-ZGQCMGOSDG-D? za podminky dodržení lzqména wm & 294120533.a Technickým podmínek & se (všem výstažného sesazení) <.>
<br> Stanovisko nelze užít samostatně.Slouží jako aoctkfad pro sůuůll správní úřad.Pokud nebude do ' ho roku správním úřadem vydána pmlenl na predmm kám pozbývá Monako ::th
<br> (za ing- %“ % Hmmm—M Chiouba „f=-$%
<br> wm
<br> umanmth-m '.l ! ananasu—umana O
<br> rMmmmhdm'm-uz | I I | „ „___-.mmmm-mo
<br> 4%
<br> lEiaMullmovozidl-SMnhnah-vby !
<br> ĚEGENDA:
<br> 53315 má mt;
<br> MTL PLYNOVGÚNÍ PŘŠPQJKY :? WAP:)
<br> KATASTRÁLNÍ ma:
<br> HRANICE FARGÉL DLE KN SUJČKOVANÉ HFi-WE DLE KN
<br> 9352an Mag
<br> wmv—ms (::-isna amu LEGENOA PLYNOVGMÉ
<br> ' mmm Doma—n stavem: RWU A avuovomécn
<br> gaiman
<br> vozem mmm? smvaou DPZ N Mm; zemanem nwm
<br> mmm mwmmmmr Wacom mu "? pgojEKT V
<br> PWUMANNOVÁ ?.NEUMARNWA ?W R E fw &% POS
<br> mw- uaeaacm cam: CHRAs'fAVA
<br> H&M WF“ FGRMAT za;
<br> __ ůCEL ops NTL PLYNOVODNÍ PRĚPGJKA
<br> C.<.> !Axázm 21-025?
<br> REKO ms cmmmvmouwi 335 ] DATUM 29214“
<br> ! užit-nm tmm
<br> KATASTRÁLNÍ SETUACE * 200 0.3

Načteno

edesky.cz/d/6424948

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Liberec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz