Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Gagarinova, v b
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023
29. 11. 2022 Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022 a jeho plnění
29. 11. 2022 Oznámení o záměru najímat nebytový a bytový prostor
29. 11. 2022 Hromadný předpisný seznam místní poplatek odpady č.j. OF/7811/22-2, č.j. OF/7834/22-2
29. 11. 2022 Aukční vyhláška č. EA/ULB/149/2022 k. ú. Liberec
29. 11. 2022 Vedoucí odboru dopravních staveb
29. 11. 2022 Vedoucí odboru sociální a bytové politiky
29. 11. 2022 Vedoucí oddělení investic
29. 11. 2022 Vedoucí oddělení spolupráce s developery
29. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: "zřízení 2 vyhrazených stání v ulici 28. října před obvodním odděle
29. 11. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: Žádost o stanovení míst. úpravy provozu III-27246 Křižany -
29. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích_V
29. 11. 2022 209EX 129/21-149 Dražba nemovitosti k. ú. Stráž nad Nisou
29. 11. 2022 Rozpočtové opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2022
29. 11. 2022 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území
26. 11. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "úplná uzavírka provozu z důvodu v době konání ligových a
26. 11. 2022 Rozhodnutí - "I/14 Liberec (Rekonstrukce TT LBC - JBC)"
25. 11. 2022 Informace o počtu a sídle VO pro volbu prezidenta ČR - leden 2023
25. 11. 2022 Aukční vyhláška č. EA/ULB/155/2022 k. ú. Liberec
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - místní úprava: "stanovení místní úpravy provozu pro pana Gabriela Sipose,
24. 11. 2022 Referent oddělení humanitního
24. 11. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Český Dub, Kněžičky - veřejná infrastruktura"
24. 11. 2022 Výzva k odstranění vozidla zn. Fiat 4L5 7617 v ul. Krejčího, barva červená
24. 11. 2022 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu RP - VV: Žádost o vydání regulačního plánu - k.ú. Mníš
24. 11. 2022 220 EX 4601/22-44 Dražba nemovitosti k. ú. Dolní Hanychov
24. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: "Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Tř
24. 11. 2022 Vyhlášení výběrového řízení na návrh ZP MV ČR - zubní lékařství - JBC, LBC, ČL
24. 11. 2022 220 EX 4601/22-47-Usnes. o opravě - Dražba nemovitosti k. ú. Dolní Hanychov
24. 11. 2022 Aukční vyhláška 4. kola EA, st.p.č. 669 k.ú. Machnín
23. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: žádost
23. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ulici Dobiášova v blízkosti domu č. p. 88
22. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu 21.11.2022
22. 11. 2022 182EX 452/20-110 Dražba nemovitosti k. ú. Ostašov u Liberce
22. 11. 2022 Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 20...
22. 11. 2022 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060861765
22. 11. 2022 Prodej pozemku - p. p. č. 2693/8 k. ú. Vratislavice nad Nisou
22. 11. 2022 Zpráva - návrh VV UD: Vyhodnocení územního plánu města Osečná
18. 11. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060864260
18. 11. 2022 Dražba nemovitosti k. ú. Rochlice u Liberce
18. 11. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Mikulášský jarmárek s rozsvícením vánočního stromečku"
18. 11. 2022 Vedoucí oddělení cestovního ruchu
17. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: Žádost
17. 11. 2022 Pozvánka na 8. ZM – 24. 11. 2022
17. 11. 2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4021426 LB- Světlá p.J.-ppč. 364/15, vNN, svod+kNN
17. 11. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060864828
17. 11. 2022 výpůjčka Pastýřská - PČR UD
17. 11. 2022 Pronájem jiné stavby (občerstvení)
17. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: "Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Tř
17. 11. 2022 Návrh - opatření obecné povahy: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Krejčího naproti domu č.

XML