Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "izolace spodní stavby BD čp. 8, Na Rybníčku, Liberec"
29. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Liberec-Na Pasece, vodovodní přípojka pro zálivku zahrad
29. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Nová kanalizační a vodovodní přípojka pro zahradu p.p.č.
27. 09. 2023 DV 139EX 25701/13-276 Dražba movitých věcí
27. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: dočasné staveništní připojení pozemků p.p.č. 2103/1 a 210
27. 09. 2023 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060913182
27. 09. 2023 Klíčový pracovník LNA - odbor sociální a bytové politiky
27. 09. 2023 Sociální realitní zprostředkovatel LNA - odbor sociální a bytové politiky
27. 09. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "stávající placené vyhrazené stání v ulici Za Humny v blízkosti domu
27. 09. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Krejčího v blízk
27. 09. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ulici Gagarinova napro
27. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění lešení v ulici Mariánská na p. p. č. 6005, k. ú
27. 09. 2023 Zveřejnění na ÚD - prodej kanal. přípojek Volgogradská
26. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4020499 LB-Selská 85-DTS,kNN"
26. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o stanovení PÚP
26. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Frýdlantská - DZ
26. 09. 2023 výzva k odstranění propadlá technická způsobilsot RZ 4L3 7305
26. 09. 2023 výzva k odstranění propadlá technická způsobilsot RZ 1A8 1652
26. 09. 2023 výzva k odstranění propadlá technická způsobilsot RZ 6B9 3478
26. 09. 2023 výzva k odstranění propadlá technická způsobilsot RZ 5L2 0749
26. 09. 2023 výzva k odstranění propadlá technická způsobilsot RZ 3L4 7343
26. 09. 2023 Zahájení zjišťovacího řízení OV5096 - Rozšíření závodu Faerch Liberec
26. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Nová kanalizační a vodovodní přípojka pro novstavbu RD n
25. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Stezka podél silnice III/27810 obec Šimonovice" a "Silni
25. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1, Liberec"
25. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu 25.09.2023
25. 09. 2023 Zveřejnění záměru umístění reklamního zařízení nad pozemkem p. č. 39/1, k. ú. Rochlice u Liberce
25. 09. 2023 Referent oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic (dopravní inženýr)
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - výskyt vlka obecného
22. 09. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060918363
22. 09. 2023 106 EXDDr 1/23-20- Dražba nemovitosti k. ú. Starý Harcov
22. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Odbor dopravně správních agend - Oddělení silniční a dopr
21. 09. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ulici Břerislavova před vchodem do domu č
21. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "zařízení staveniště v ulici Pod Perštýnem na p. p. č. 14
21. 09. 2023 Opatření obecné povahy - místní úprava: "nové placené vyhrazené stání v ulici Žitná naproti domu č.
20. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Polyfunkční dům Samšiňák"
20. 09. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060913182
20. 09. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060913037
20. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Novostavba pěti RD, p.č. 188/3, k.ú. 682462 Horní Hanych
20. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4021457 LB - Janův Důl, ppč. 395/3, vNN, svod+kNN"
20. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: žádost o stanovení Chrastava U Nisy
20. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Oprava povrchu vozovky a chodníků ulice Sněhurčina, Libe
20. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava:
20. 09. 2023 Pozvánka na 8. ZM – 27. 9. 2023
19. 09. 2023 Stanovení dopravního značení - OOP - I/35 cca 18,5 - 23,5
19. 09. 2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění lešení z důvodu zateplení domu v ulici Chrastav
19. 09. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: " placené vyhrazené stání v ulici Jeřmanická naproti domu č. p. 475/
19. 09. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "nové placené vyhrazené stání v ulici Pazderkova v blízkosti domu č.
19. 09. 2023 Návrh - opatření obecné povahy: "nové placené vyhrazené stání v ulici Sametová v blízkosti domu č. p
19. 09. 2023 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená: "Zpevněná plocha při ulici Tatranská"

XML