Město Liberec

Okresní město
Okres Liberec

http://liberec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 01 Liberec

Datová schránka: 7c6by6u

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "natáčení reklamního spotu na silnici ev. č. III/2784, k.
23. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II - lokalita Letn
22. 07. 2021 Zveřejnění - prodej pozemku p. č. 1128/22, k. ú. Rochlice u Liberce
22. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: žádost
22. 07. 2021 Usnesení o převzetí řízení - Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou – II. etapa
22. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "placené vyhrazené stání v ul. Haškova v blízkosti objektu č. p. 950
22. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ul. Pazderkova v blízkosti obj
22. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "nové placené vyhrazené stání v ul. Vlnařská v blízkosti objektu č.
22. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060778932
22. 07. 2021 Zveřejnění VŘ - ref. odd. správy sportovních objektů
22. 07. 2021 154EX 112/21-27 Dražební vyhláška
22. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: "vyhrazené stání pro imobilní osobu v ul. Sametová v blízkosti objek
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Umístění podzemních kontejnerů na nám. Českých bratří v
21. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060771352
21. 07. 2021 131 EX 3565/14-88-Ex.Přík.nem.-podíl,944-Usn. o nař. dražby
21. 07. 2021 Pozvánka na 1. MZM – 29. 7. 2021
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: zvláštní užívání místní komunikace v ulici Budyšínská v r
20. 07. 2021 Dokumenty 067 EX 276521/11-242-usn.
20. 07. 2021 Dokumenty 067 EX 3112/18-80-usn.
20. 07. 2021 Seznam zemí nebo jejich částí s rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19.7.
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: Horská - snížení rychlosti
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "DPV pro p.p.č. 620/2 v k.ú. Horní Hanychov"
20. 07. 2021 Mimořádné opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19. 7.
20. 07. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 9. 7. 2021
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "IV-12-4017724 LB-Široká, č. parc. 334_kNN, SS100"
20. 07. 2021 ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ ČOV: SPOL. POV..;"Dolní Sedlo - vodovod, Hrádek nad Nisou"
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění lešení v ul. Červeného před objektem č. p. 380/
20. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785922
20. 07. 2021 Záměr pronajmout nebytové prostory
19. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení nálezu 19.7.2021
19. 07. 2021 203 Ex 19150/20 Usnesení o oznámení DR
16. 07. 2021 výzva k vyzvednutí vozidla 5L1 4862
16. 07. 2021 vyzvednutí vozidla 7U29733
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "úplná uzavírka provoz v ul. Dlouhá, k. ú. Vesec, z důvod
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "umístění jeřábu v ul. U Potůčku u objektu č. p. 620/10,
16. 07. 2021 Dražba nemovitosti - k. ú. Vesec u Liberce
16. 07. 2021 výzva k vyzvednutí vozidla 4L4 8747
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o vydání zvláštního užívání komunikace pro stavbu
15. 07. 2021 závěr ZjŘ_SEA - Plán udržitelné mobility Liberec-Jablonec
15. 07. 2021 zveřejnění pronájem květinářství v budově krematoria
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: "placené vyhrazené stání v ul. Haškova v blízkosti objektu č
14. 07. 2021 Návrh - opatření obecné povahy: žádost o stanovení úpravy provozu
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Oprava havarijného stavu komunikace V Horách"
14. 07. 2021 Vraky - oznámení: Ford šedé barvy, bez RZ, VIN nenalezeno
14. 07. 2021 Výzva k odstranění vozidla-červený-Renault Megane Break-Rokycanova-3AL8719
14. 07. 2021 „Aktualizace PRVKÚ Frýdlantska“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na...
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: "Lbc, Puškinova ul. - obnova NN"
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava: Žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky místních
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava: Žádost

XML