« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Návrh závěrečného účtu vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2022
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH
ZA ROK 2022,VČETNĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Níže uvedený návrh závěrečného účtu bude projednán na řádném 69.zasedání valné hromady
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech,které se bude konat dne 16.6.2023 od 9:00 hod.v
zasedací místnosti v sídle svazku na adrese Studentská 328/64,Karlovy Vary - Doubí <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí a měst uplatnit písemně ve
lhůtě do 15.6.2023 na adrese sídla svazku Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary či na emailové
adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na řádném 69.zasedání valné
hromady svazku obcí <.>
<br>
<br> VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  OBCÍ  ZÁPADNÍCH  ČECH,  se  sídlem  v  Karlových  Varech,  zapsané 
do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993 
<br> Závěrečný účet svazku obcí za rok 2022, Rozbor hospodaření VSOZČ 
<br> Obsah: 
<br> Úvod  1 
<br> 1.Hospodaření VSOZČ 2 
<br> 2.Investiční výstavba VSOZČ 3 
<br> a) Úvod 3 
<br> b) Stavební investice na území Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje  3
<br> c) Stavební investice na území Plzeňského kraje 9 
<br> d) Automatizace objektů 12 
<br> e) Strojní investice 12 
<br> 3.Majetek VSOZČ 13 
<br> Přílohy: 
<br> 1.Plnění rozpočtu VSOZČ za r. 2022 14 
<br> 2.A Rozvaha 15 
<br> 2.B Výkaz zisku a ztráty 16 
<br> 3.A Přehled přijatých investičních dotací a příspěvků na investice v r. 2022 17 
<br> 3.B Dlouhodobé závazky VSOZČ k 31. 12. 2022 18 
<br> 3.C Majetek zatížený zástavním právem k 31. 12. 2022 19 
<br> 4.Plán investic pro Karlovarský, Středočeský a Ústecký kraj na r. 2022 20 
<br> 5.Plán investic pro Plzeňský kraj na r. 2022 21 
<br> 6.Přírůstky majetku za rok 2022 22 
<br> 7.Hodnota majetku VSOZČ k 31. 12. 2022 24 
<br> 8.Čerpání investic za r. 2022 v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji 25 
<br> 9.Čerpání investic za r. 2022 v Plzeňském kraji 28 
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/6423545

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz