« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci, odbor mezinárodních vztahů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat_MMR_182.pdf [PDF, 177KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor mezinárodních vztahů,oddělení pro mezinárodní spolupráci <,>
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č.234/2014 Sb.o státní službě výběrové řízení
na místo MMR_182: Referent/referentka v oddělení pro mezinárodní spolupráci,a to na dobu
určitou v pracovním poměru dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
<br> − koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti
v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů (Národního strategického referenčního
rámce,Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020,případně jiných
dokumentů obdobného významu);
<br> − spolupráce na přípravě strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky pro období
2014 – 2020 a přípravě programového období po roce 2020,podílení se na implementaci
Dohody o partnerství;
<br> − koordinace systému vzdělávání zaměstnanců implementujících EU fondy v programových
obdobích 2014 – 2020 a 2021 – 2027 dle příslušných předpisů;
<br> − koordinace rozvoje profesního vzdělávání zaměstnanců působících v rámci implementační
struktury ŘO prostřednictvím nastavení jednotného horinzontálního Systému vzdělávání;
<br> − koordinace účasti zaměstnanců implementační struktury EU fondů na tuzemských
i zahraničních vzdělávacích akcích;
<br> − podílení se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci pro programové období 2014 –
2020,koordinačního a metodického orgánu odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení
politiky hospodářské a sociální soudržnosti;
<br> − koordinace přípravy jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy a další
pracovní skupiny zabezpečující partnerskou diskuzi o kohezní politice a mezinárodní
rozvojové spolupráci v podmínkách ČR;
<br> − zajištění zpracování návrhů pozic ČR ke zprávám Evropské komise,zejména ve vazbě na
Dohodu o partnerství,a k prognózám dalšího hospodářského a sociálního rozvoje ČR;
<br> − zajištění konání odborných konferencí,workshopů,seminář...

Načteno

edesky.cz/d/6422639

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz