« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Návrh závěrečného účtu Brno - Vinohrady za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Brno - Vinohrady za rok 2022
Vážení spoluobčané <,>
<br> předkládáme Vám návrh závěrečného účtu městské části Brno-Vinohrady za rok 2,022: Připomínky k uvedenému návrhu je možné uplatnit buď písemně do 16.6.2023 na UMC Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské
<br> části Brno- Vinohrady,které se uskuteční dne 19.6.2023 od 1 7 hod.ve společenském sále Bzenecká 23 <.>
<br> VBrně dne 26.5.2023
<br> 9/0 (Sí/tvý
<br> Vedoucí odboru finančního a výstavby Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> vyvěšeno dne: VĚC J!.ŽÚZZ
<br> sejmuto dne:
<br> v z ' v v
<br> Z A.\f Ě IQIE C 11 Y II C E 1! 14 C 13 R.!í O — \7 I 11 0 II R ALI) Y
<br> R 0 2 B 0 R c E R P Á N
<br>.<.> <,>
<br> P R I J M Ú
<br> R 0 Z P O C T
<br> Schválený rozpočet RS tis <.>
<br> ODPA POL
<br> Upravený rozpočet RU tis.Kč
<br> z a r o k 2 0 2 2
<br> Čerpání Kč
<br> RS/Č %
<br> RU/Č %
<br> 000000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj <.>
<br> 000000 1341 Příjem z poplatku ze psů
<br> 00000 1342 Příjem z poplatku z pobytu
<br> 000000 1343 Příjemlz poplatku za užívání veřej.prostranství 000000 1361 Příjem ze správních poplatků
<br> 000000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 000000 4112 Neinv.př.transfery ze SR.v rámci souhr.dot.vztahu 000000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od.krajů
<br> 001019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 003113 Základní školy
<br> 003146Zařízenívýchovnéhoporadenství
<br> 003392 Zájmová.činnost\rkultuře
<br> 003412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
<br> 003612 Bytové hospodářství
<br> 0,00
<br> 5 862,00
<br> 60,00 50,00 10,00 60,00 100,00
<br> 5 640,00
<br> 3 621,94 200,00 20,00 650,00 250,00 609,00 5 862,00 328,52 1 713,25 81,00 60,00 50,00 10,00 60,00 100,00
<br> 5 640,00
<br> 3 621 941,00 223 666,00 14 763,00 779 060,00 309 380,00 609 000,00 5 862 000,00 328 516,00
<br> 1 713 250,00 81 000,00 62232,00
<br> 50 016,...

Načteno

edesky.cz/d/6422579

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz