« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet městské části Brno - Vinohrady za rok 2022
Vážení spoluobčané <,>
<br> předkládáme Vám návrh závěrečného účtu městské části Brno- Vinohrady za rok 2022.Připomínky k uvedenému návrhu je možné uplatnit bud' písemně do 16.6.2023 na UMC Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25,nebo ústně na zasedáníZastupitelstva městské
<br> části Brno-Vinohrady,které se uskuteční dne 19.6.2023 od 1 7 hod.ve společenském sále Bzenecká 23 <.>
<br> Kompletní znění návrhu závěrečného účtu,včetně zprávy auditora,je zveřejněno na internetových stránkách městské části www.vinohradxfbrnocz v záložce „úřad“ - „odbor finanční a výstavby“ - „rozpočet MC“ -„rozpočet na rok 2022“ - „závěrečný účet“ <.>
<br> Do návrhu závěrečného účtu je rovněž možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři č.5 UMC Brno — Vinohrady <.>
<br> VBrně dne 26.5.2023
<br> (CD/( <.>,Mur/v (
<br> Vedoucí odboru finančního a výstavby Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> i( VYVěŠeI'IO dne; \Žď,X Z O Ž <,>
<br> sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/6422578

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz