« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023_05_26 Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení
- v - -----„ i.<.> » -- ___,t.-._.m.--.<.> w.<.> -t- wm
<br> Spis.zn.: STU/2809/2023/Mih V Brně dne: 24.5.2023 č.j.: MČBT/343l/2023 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX fax: XXX XXX XlX e-mailí ' míhulova©turanycz
<br> EGD,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost ADITIS GROUP s.r.o <.>,IČ 031 07 132,Rokytova č.p.2667/20,615 00 Brno
<br> (dále jen "žadate1") podal dne 25.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané
<br> "Brno,Kaštanová,st.úprava NN"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.45/12,49/17,49/18 a 50/2,v katastrálním území Brněnské Ivanovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o umístění nového elektrického kabelu,který nahradí stávající elektrický kabel AYKY,3x120+70,který byl zřízený v roce 1982 a je umístěný pod budovami v areálu společnosti SENESI,SE <.>
<br> Nový kabel bude umístěný ve veřejném prostranství,kde bude v případě poruchy zajištěný volný přístup pracovníkům EGD a.s <.>
<br> Ze stávající rozpojovací skříně SR322/NK R121738 (typu pilíř),která j e umístěná před areálem SENESI,SE bude vyvedený nový kabel 4x150 NAYY.Kabel bude vedený v souběhu se stávajícími kabely NN,VN.Vjezd do firmy SENESI,SE bude překonaný neřízeným protlakem o délce trasy cca 11 m.Montážní jámy budou umístěny v chodníku a v zeleném pásu.Kabel bude dále vedený podélně s oplocením firmy SENESI,SE a poté bude vedený areálem této firmy.Za areálem bude nový kabel vedený v souběhu se stávajícím kabelem VN a v blízkosti komunikace Kaštanové bude vedený kolem stávajícího parkoviště a bude naspojkovaný na stávající kabel AYKY 3x120+70 v okraji chodníku,na pozemku parc.č.45/12 k.ú.Brněnské Ivanovice <.>
<br> Celková délka navržené trasy kabelu NN bude cca 140 m <.>
<br> Navržený kabel NN bude v místech zvýšené mechanické námahy (komunikace,...

Načteno

edesky.cz/d/6422577

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz