« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - VŘ - referent/referentka oddělení zón parkovacích stání v OŽPAD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_-_referent-referentka_oddeleni_zon_parkovacich_stani_v_OZPAD.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha 4 – Úřad městské části Praha 4
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 4
<br>
<br> vyhlašuje dne 26.05.2023 výběrové řízení na obsazení
<br>
pracovního místa na dobu neurčitou
<br>
referent / referentka oddělení zón parkovacích stání v
odboru životního prostředí a dopravy
<br>
<br>
<br> s místem výkonu práce Praha,v platové třídě 10
<br> druh sjednané práce: vedení přestupkového řízení ve věci nedovoleného parkování
v zónách placeného stání
<br> Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br>
- fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České
<br> republice,který ovládá český jazyk <,>
- způsobilost k právním úkonům <,>
- bezúhonnost <.>
<br>
<br> Další požadavky:
<br> požadované vzdělání
<br> - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst.9 zákona č <.>
250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
<br>
požadované znalosti
<br> - znalost zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád
- znalost zákona č.250/2016Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- znalost zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu
- praxe na úseku přestupkového řízení výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalost práce na PC
<br>
<br>
<br>
<br> další dovednosti a schopnosti
<br> - komunikační a organizační schopnosti
- flexibilita
- přesnost a spolehlivost
- psychická odolnost
<br>
Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,která
musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno,příjmení a titul <,>
b) datum a místo narození <,>
c) státní příslušnost <,>
d) místo trvalého pobytu <,>
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení...

Načteno

edesky.cz/d/6422353

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz