« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výstraha nebezpečí požárů od 26.5.2023 - do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výstraha ČHMÚ nebezpečí požárů od 26.5.2023 do odvolání.pdf
WOCZ56 OPIN 260826
VÝSTRAHA ČHMÚ č.74
Odesláno: pátek 26.05.2023 10:26 (08.26 UTC)
<br> Situace: Do střední Evropy zasahuje výběžek tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy <.>
<br> AKTUÁLNĚ PLATNÉ VÝSTRAHY:
<br> Aktuálně jsou v platnosti jevy: SIVS
<br> Pravděpodobný jev
NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
kategorie jevu SIVS: XIV.1
<br> žlutá (nízký stupeň nebezpečí)
od pátku 26.05.2023 12:00 SELČ
do odvolání
<br> Popis: Nebezpečí vzniku požárů vzhledem k velkému půdnímu suchu a očekávanému převážně
slunečnému počasí beze srážek <.>
<br> Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod,případně i ohrožení
životů.Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích,nevypalovat trávu,neodhazovat cigaretové
nedopalky na zem,nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.Řídit se místními vyhláškami
a zákazy,které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.Dbát na úsporné hospodaření s vodou <.>
<br> Územní platnost: Praha,Středočeský kraj (Beroun,Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Černošice <,>
Kladno,Kralupy nad Vltavou,Mělník,Neratovice,Rakovník,Slaný),Plzeňský kraj (Kralovice,Nýřany <,>
Plzeň,Stod,Stříbro,Tachov),Karlovarský kraj,Ústecký kraj,Liberecký kraj (Česká Lípa,Nový Bor)
<br> Distribuce v aktuální zprávě: A,S,K,P,L,U
<br> Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Šopko
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 26. 5. 2023 do odvolání.pdf
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 26.5.2023
<br> V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č.6/2019 Sb.hl.m.Prahy ze dne 26.4.2019,kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého
hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 26.5.2023 nastává pro území hlavního
města Prahy
<br> d o b a z v ý š e n é h o n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u
<br> ode dne 26.5.2023 12:00 hodin do odvolání <.>
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html
<br> https://www.praha.eu/file/2928667/narizeni_c._6_2019.pdf 
<br> V souladu s ustanovením § 1 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:
<br> a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje <,>
b) lesopark,park,zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru <,>
c) sklady sena,slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje <,>
d) plocha zemědělských kultur,které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření
požáru <.>
<br> zakázané následující činnosti:
<br> V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry,spalování hořlavých
<br> látek na volném prostranství) <,>
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
c) používání pyrotechnických výrobků <,>
d) používání jiných zdrojů zapálení,například létající přání,lampiony,pochodně <,>
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů <,>
f) jízda parní lokomotivy,pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru <,>
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <.>
 

Načteno

edesky.cz/d/6422027

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz