« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí přkazových bloků - kopie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_z106_Vzor poskytnutí informace.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1049728/2023 Počet listů/příloh: 2/2
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1036584/2023 18.05.2023
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br> Vážená paní inženýrko <,>
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt
<br> podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „InfZ“),obdržel dne 17.05.2023,Vaši žádost o poskytnutí informace ve věci přestupků
<br> podle zákona č.37/2021 Sb <.>,o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Žádost“) <.>
<br> Podle Žádosti požadujete poskytnout informaci,a to související s již poskytnutou informací dle
<br> č.j.MHMP 1028355/2023 – poskytnutí rozhodnutí (příkazu) či jiného rozhodnutí,kterým byla
<br> uložena pokuta 500 Kč <.>
<br> V souladu s § 14 odst.5 písm.d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace,a to: kopie
<br> příkazových bloků,kterými byla uložena pokuta ve výši 500 Kč a které byly anonymizovány
<br> v části osobních údajů:
<br> 1) Příkaz na místě – obviněný: MOLEPO s.r.o <.>
<br> 2) Příkaz na místě – obviněný: Healthway Czech Republic s.r.o <.>
<br> V souvislosti s poskytnutými příkazy na místě odkazuji na ustanovení § 15 odst.3 zákona č <.>
<br> 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů:
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní
<br> Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPLO52ME*
MHMPXPLO52ME
<br>
<br> 2/2
<br> Pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu,z něhož vyloučil pouze
<br> osobní údaje nebo informace,které jsou bankovním nebo obc...
MOLEPO+s.r.o._anonymizovany.pdf
Healthway+Czech+Republic+s.r.o._anonymizovany.pdf

Načteno

edesky.cz/d/6422026

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz