« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.; ( k. ú. Dubeč) ; S-MHMP 1016871/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1068206_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - / 14.05.2023 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1068206/2023 Počet listů/příloh: 6 / 0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1016871/2023 25.05.2023
<br> Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Váže
<br> odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „UZR MHMP“) obdržel dne
<br> 15.května 2023 Vaši žádost,kterou podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím žádáte o vyjádření k využití a možnosti využití pozemků parc.č.1725/1,1725/2 <,>
<br> 1725/8 a 1728 v k.ú.Dubeč; dále sdělujete,že přestože podnět nového vlastníka pozemků
<br> na změnu územního plánu č.P455/2019 byl zamítnut,dochází k postupnému odlesňování
<br> uvedené lokality,a přikládáte nedatovanou petici zastupitelstvu Městské části Praha – Dubeč
<br> vyjadřující nesouhlas s kácením dřevin v této lokalitě a dále sdělení České inspekce životního
<br> prostředí ze dne 24.září 2020 <.>
<br> Předesíláme,že UZR MHMP je orgánem územního plánování a jako takový pořizuje územně
<br> plánovací podklady,včetně územního plánu,a vydává závazná stanoviska jako nezbytný podklad
<br> pro rozhodování stavebních úřadů,popř.jiná vyjádření,nepřísluší mu však žádná stavební řízení
<br> vést ani kontrolovat respektování územně plánovací dokumentace při realizace různých
<br> stavebních a jiných záměrů v území,popř.sankcionování jejich nedodržování; nepřísluší mu XXX
<br> povolování a kontrola kácení stromů – tyto činnosti přísluší stavebním úřadům a orgánům ochrany
<br> přírody a krajiny.UZR MHMP je tedy oprávněn a schopen Vám poskytnout pouze informaci
<br> ohledně možného využití území z hlediska platné,popř.připravované územně plánovací
<br> dokumentace <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního ro...

Načteno

edesky.cz/d/6422024

Meta

Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz