« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (pořizování MPP) ; S-MHMP 1037289/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1067616_2023.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - / 17.05.2023 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1067616/2023 Počet listů/příloh: 3 / 0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1037289/2023 25.05.2023
<br> Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.(pořizování MPP)
<br> Vážen
<br> odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „UZR MHMP“,resp <.>
<br> „pořizovatel“) obdržel dne 17.května 2023 Vaši žádost o informace,ve které žádáte odpověď
<br> na následující otázky:
<br> 1.Jak daleko je pořizovatel s administrací připomínek / námitek k návrhu
<br> Metropolitního plánu?
<br> 2.Jakým způsobem bude probíhat projednání připomínek / námitek k návrhu
<br> Metropolitního plánu?
<br> 3.Kdy lze očekávat dokončení projednávání připomínek / námitek k návrhu
<br> Metropolitního plánu?
<br> 4.Jaká je pravděpodobnost,že se bude opakovat veřejné projednání návrhu
<br> Metropolitního plánu?
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Oddělení technické podpory
<br> *MHMPXPLOX7N6*
MHMPXPLOX7N6
<br>
<br> 2/3
<br> 5.Bude někde zveřejněn předpokládaný harmonogram dalšího procesu pořizování
<br> návrhu Metropolitního plánu?
<br>
<br> K tomu Vám sdělujeme:
<br>
<br> Ad 1) Vzhledem k tomu,že pořizovatel ještě nedokončil evidenci a třídění připomínek /
<br> námitek,neumíme Vám v tuto chvíli říci,kolik jednotlivých připomínek / námitek bylo uplatněno
<br> k návrhu Metropolitního plánu ve smyslu § 52 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavebního zákona),resp.jak velká část z nich je již zaevidována <.>
<br>
<br> Ad 2) Po zaevidování a roztřídění připomínek přistoupí pořizovatel k jejich vyhodnocování <.>
<br> Vyhodnocování upravuje § 53 odst.1 stavebního zákona:
<br>
<br> „(1) Pořizovatel ve spolupráci s určený...

Načteno

edesky.cz/d/6422023

Meta

Zákon 106/1999   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz