« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - volná garážová stání v objektu č.p.689, 690 a 691 ul. Irvingova 1, 3 a 5, Praha 9 k.ú. Černý Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1068769_2023(3).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 1068769/2023 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 665755/2023 Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2023 Počet listů/příloh: -/1
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
volná garážová stání v objektech č.p.689,690 a 691 ul.Irvingova 1,3 a 5 umístěných na
pozemcích parc.č.221/599,221/600 a 221/601,vše k.ú.Černý Most za minimální nájemné
800 Kč/m2/rok příp.335 Kč/měs.(pro držitele ZTP nebo ZTP/P) + příslušnou sazbu DPH <.>
Správu objektů zajišťuje spol.CENTRA a.s <.>,Maňákova 723,Praha 9,tel.: 281918769 <,>
mob.: 724 914 668 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br>
<br> První den zveřejnění: 26.5.2023 Poslední den zveřejnění: 11.6.2023
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPLOZ30F*
MHMPXPLOZ30F
<br>
<br> 2023-05-23T09:26:53+0000

Načteno

edesky.cz/d/6416155


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz